« 2Krl 12:14 2 Księga Królewska 12:15 2Krl 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nie miewali nijenej liczby ci ludzie, jiż je brali, aby je rozdawali rzemięśl❬n❭ikom, ale w wierze je rozprawiali.
2.WUJEK.1923I nie słuchano liczby tych ludzi, którzy brali pieniądze, aby je rzemieślnikom rozdawali, ale na wiarę nimi szafowali.
3.GDAŃSKA.1881A nie słuchano liczby tych ludzi, którym dawano pieniądze w ręce ich, aby wydawali rzemieślnikom, ponieważ to oni wiernie odprawowali.
4.GDAŃSKA.2017I nie rozliczano ludzi, którym dawano pieniądze do ręki na opłacenie robotników, ponieważ postępowali uczciwie.
5.CYLKOW(12:16) Nie obliczano się też z ludźmi, w których ręce powierzano pieniądze, aby je oddawali rzemieślnikom, gdyż rzetelnie postępowali.
6.KRUSZYŃSKI(12:16) Nie wymagali też rachunku od ludzi, na których ręce wypłacali pieniądze, aby dać wykonującym roboty, ponieważ ci kierowali się uczciwością.
7.TYSIĄCL.WYD5I nie robiono obliczeń z ludźmi, w których ręce przekazywano pieniądze, aby je wydawali na robotników, ponieważ działali z nienaganną rzetelnością.
8.BRYTYJKA(12:16) Nie rozliczano się z tymi mężami, którzy przekazywali pieniądze do ich rąk, aby je wypłacali wykonawcom robót, gdyż ci postępowali uczciwie.
9.POZNAŃSKANie obliczano się z tymi mężami, którym dawano pieniądze do ręki, aby płacili robotnikom, bo oni uczciwie [to] czynili.
10.WARSZ.PRASKA(12:16) Od ludzi, w których ręce były składane pieniądze przeznaczone dla pracujących przy naprawie świątyni, nie żądano żadnych rachunków, gdyż ich postępowanie było znane z uczciwości.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:16) Nie obliczano się też z ludźmi, w których ręce powierzano pieniądze, aby je oddawali rzemieślnikom, ponieważ postępowali rzetelnie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:16) Nie rozliczano też ludzi, którzy otrzymywali srebro i przekazywali je wykonawcom prac, ponieważ postępowali oni uczciwie.