« 2Krl 12:17 2 Księga Królewska 12:18 2Krl 12:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przeto Joas krol Juda pobraw wszytki poświętne rzeczy, jeż byli poświęcili Jozafat a Joram, a Otozyjasz, oćcowie jego, krolowie Juda, a jeż on był ofierował, a wszelkie śrzebro, ktore mogł naleźć w skarbiech domu bożego a w sieni krolowie, i posłał Azaelowi krolowi syrskiemu, i odszedł od Jerusalema.
2.WUJEK.1923Przetóż wziął Joas, król Judzki, wszystkie rzeczy poświęcone, które byli poświęcili Jozaphat i Joram i Ochozyasz, ojcowie jego, królowie Judzcy, i które był sam ofiarował: i wszystko śrebro, które się naleść mogło w skarbiech kościoła Pańskiego, i w pałacu królewskim: i posłał Hazaelowi, królowi Syryjskiemu, i odciągnął od Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż wziął Joaz, król Judzki, wszystkie rzeczy poświęcone, które byli poświęcili Jozafat i Joram, i Ochozyjasz, ojcowie jego, królowie Judzcy, i to, co był sam poświęcił, i wszystko złoto, które się znalazło w skarbach domu Pańskiego, i domu królewskiego, a posłał to do Hazaela, króla Syryjskiego, i odciągnął od Jeruzalemu.
4.GDAŃSKA.2017Jehoasz, król Judy, wziął więc wszystkie rzeczy poświęcone, które poświęcili Jehoszafat, Joram i Achazjasz, jego ojcowie, królowie Judy, i to, co sam poświęcił, oraz całe złoto, które znalazło się w skarbcach domu PANA i domu króla, i posłał to do Chazaela, króla Syrii. I ten wycofał się z Jerozolimy.
5.CYLKOW(12:19) Wziął Joasz, król judzki, wszystkie dary poświęcone, które poświęcili byli ojcowie jego, Jozafat i Joram i Achazjasz, królowie judzcy, jak i własne swe dary poświęcone, a niemniej wszystko złoto, znajdujące się w skarbcach przybytku Wiekuistego i pałacu królewskiego i przesłał je Hazaelowi, królowi aramejskiemu. Ustąpił tedy od Jerozolimy.
6.KRUSZYŃSKI(12:19) Joasz, król judzki, wziął wszystkie rzeczy poświęcone, które poświęcili Jozafat, Jehoram i Ahazjasz, ojcowie jego, królowie judzcy, tudzież własne rzeczy poświęcone, zarówno jak wszystko złoto znajdujące się w skarbcach domu Bożego i domu królewskiego i przesłał Hazaelowi, królowi syryjskiemu, który oddalił się od Jeruzalem.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Joasz, król judzki, zabrał wszystkie dary święte, które ofiarowali królowie judzcy: Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego przodkowie - łącznie ze swoimi świętymi darami - oraz całe złoto zgromadzone w skarbcach świątyni Pańskiej i pałacu królewskiego, i posłał Chazaelowi, królowi Aramu, a ten oddalił się od Jerozolimy.
8.BRYTYJKA(12:19) Wtedy Joasz, król judzki, zebrał wszystkie poświęcone dary, które złożyli jego przodkowie, królowie judzcy: Jehoszafat, Jehoram i Achazjasz oraz swoje własne poświęcone dary i wszystko złoto, jakie się znalazło w skarbcach świątyni Pana i domu królewskiego, i wysłał je Chazaelowi, królowi Aramu, i ten odstąpił od Jeruzalemu.
9.POZNAŃSKAJoas, król Judy, zebrał wszystkie wota, które ofiarowali królowie Judy, Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego przodkowie, swoje wota oraz wszystko złoto, które znalazł w skarbcu Świątyni i w skarbcu królewskim, i posłał Chazaelowi, królowi Aramu. [Wówczas ten] oddalił się od Jerozolimy.
10.WARSZ.PRASKA(12:19) Joasz, król judzki, zebrał wszystkie dary święte, które złożyli [w świątyni] Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego poprzednicy na tronie judzkim; dodał do tego to, co sam dla niej ofiarował, a także wszelkie złoto, jakie znajdowało się w skarbcach świątynnych i w pałacu królewskim – i wszystko to posłał Chazaelowi, królowi aramejskiemu, który dopiero wtedy odstąpił od Jerozolimy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:19) król judzki Joasz wziął wszystkie poświęcone dary, które poświęcili jego przodkowie, królowie judzcy Jozafat, Joram i Achazja, a także swoje własne poświęcone dary, oraz wszystko złoto znajdujące się w skarbcach Przybytku WIEKUISTEGO i królewskiego pałacu, po czym przesłał je królowi aramejskiemu Hazaelowi. Zatem odszedł od Jeruszalaim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:19) Wtedy Joasz, król Judy, wziął wszystkie poświęcone dary, które ofiarowali jego przodkowie: Jehoszafat, Jehoram i Achazjasz, królowie Judy, oraz dary ofiarowane przez siebie, a ponadto całe złoto, które znajdowało się w skarbcach świątyni PANA oraz pałacu królewskiego, i wysłał je Chazaelowi, królowi Aramu. Ten wówczas odstąpił od Jerozolimy.