« 2Krl 12:18 2 Księga Królewska 12:19 2Krl 12:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle jini uczyncy Joasowy i wszytko, cso czynił, są popisani w księgach dni ❬skutkow❭ krolow Juda.
2.WUJEK.1923A ostatek mów Joas i wszystko, co uczynił, izali to nie napisano jest w księgach słów dni królów Judzkich?
3.GDAŃSKA.1881Ale insze sprawy Joazowe, i wszystko co czynił, azaż to nie jest napisane w kronikach o królach Judzkich?
4.GDAŃSKA.2017A pozostałe dzieje Jehoasza i wszystko, co czynił, czy nie są zapisane w kronikach królów Judy?
5.CYLKOW(12:20) A co do innych spraw Joasza i wszystkiego, czego dokonał, spisano to wszak, w księdze dziejów królów judzkich.
6.KRUSZYŃSKI(12:20) Reszta dziejów Joasza i wszystko, czego dokonał, czyż nie jest zapisane w księdze Kronik królów judzkich?
7.TYSIĄCL.WYD5A czyż pozostałe dzieje Joasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
8.BRYTYJKA(12:20) Pozostałe zaś sprawy Joasza i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
9.POZNAŃSKAReszta dziejów Joasa i wszystko, co zdziałał, czyż te [sprawy] nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
10.WARSZ.PRASKA(12:20) Pozostałe dzieje Joasza, wszystkie jego dokonania są opisane w Księdze Kronik Królów Judzkich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:20) A co do innych spraw Joasza i wszystkiego, czego dokonał, przecież to spisano w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:20) Pozostałe sprawy Joasza, to wszystko, czego dokonał, zostało opisane w zwoju Dziejów królów Judy.