« 2Krl 12:20 2 Księga Królewska 12:21 2Krl 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZabiłasta ji Jozachar syn Semat a Jozyjadas syn Semer, sługi jego, i umar a pochowali ji w mieście Dawid s oćcy jego i krolował Amasyjasz syn jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923Albowiem Josachar, syn Semaath, i Josabad, syn Somer, słudzy jego, zabili go, i umarł: i pogrzebli go z ojcy jego w mieście Dawidowem: i królował Amazyasz, syn jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881To jest, zabili go Josachar, syn Semaatowy, i Jozabad, syn Sommerowy; ci słudzy jego zabili go, i umarł. A pochowali go z ojcami jego w mieście Dawidowem, i królował Amazyjasz, syn jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017Jozachar, syn Szimeata, i Jozabad, syn Szomera, byli właśnie tymi sługami, którzy zabili go. A pogrzebali go z jego ojcami w mieście Dawida, a jego syn Amazjasz królował w jego miejsce.
5.CYLKOW(12:22) Jozachar mianowicie, syn Szymeata, i Jehozabad, syn Szomera, słudzy jego, zranili go na śmierć; i pochowano go przy ojcach jego w mieście Dawida. I objął rządy syn jego, Amacjasz, miasto niego.
6.KRUSZYŃSKI(12:22) Byli to Jozakar, syn Szimata i Jozabad, syn Szomera, słudzy jego; uderzyli nań i umarł. Pochowali go z ojcami jego w mieście Dawida; Amacja, syn jego, panował zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5mianowicie Jozabad, syn Szimeata, i Jozabad, syn Szomera, słudzy jego, zabili go, i poniósł śmierć. Pochowano go w Mieście Dawidowym, razem z jego przodkami. A syn jego, Amazjasz, został w jego miejsce królem.
8.BRYTYJKA(12:22) A byli to Jozakar, syn Szimeata i Jehozabad, syn Szomera, jego dostojnicy. Oni go zabili i tak poniósł śmierć. Pochowano go obok jego ojców w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Amasjasz, jego syn.
9.POZNAŃSKAZamordowali go jego dworzanie: Jozakar, syn Szimata, i Jehozabat, syn Szomera, i umarł. Pogrzebano go z jego ojcami w Mieście Dawidowym. Po nim królował jego syn Amazjasz.
10.WARSZ.PRASKA(12:22) Jozabad, syn Szimeata, i Jozabad, syn Szomera, jego słudzy, zadali mu takie ciosy, że umarł. Kiedy go pochowano obok jego przodków w Mieście Dawidowym, władzę po nim objął jego syn Amazjasz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:22) Zranili go na śmierć: Jozachar, syn Szimeata i Jehozabad, syn Szommera. Zatem go pochowano przy jego przodkach w mieście Dawida. A rządy zamiast niego, objął jego syn Amacjasz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:22) Dopuścili się tego jego słudzy: Jozabad, syn Szimeata, i Jehozabad, syn Szomera. Gdy Joasz zmarł, pochowano go z jego ojcami w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął jego syn Amazjasz.