« 2Krl 12:3 2 Księga Królewska 12:4 2Krl 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzekł Joas ku kapłanom: „Wszytki pieniądze świętych, jeż wniesiony do kościoła bożego będą, jeż tędy jidąc ofierują [się] za dusze, i ty, jiż dobrowolnie a z dobrowoleństwa swego sierca wnoszą w kościoł boży,
2.WUJEK.1923I rzekł Joas do kapłanów: Wszystkie pieniądze świętych, które wniesione będą do kościoła Pańskiego od przychodzących, które ofiarują za okup dusze, i które dobrowolnie i zdaniem serca swego wnoszą do kościoła Pańskiego,
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Joaz do kapłanów: Wszystkie pieniądze poświęcone, które przychodzą do domu Pańskiego, pieniądze tych, którzy idą w liczbę, pieniądze każdego z osobna według szacunku jego, i wszystkie pieniądze, które ktokolwiek dobrowolnie znosi do domu Pańskiego,
4.GDAŃSKA.2017I Jehoasz powiedział do kapłanów: Wszystkie pieniądze z ofiar poświęconych, które przynoszone są do domu PANA, pieniądze tych, którzy są spisani, pieniądze każdego według jego oszacowania i wszystkie pieniądze, które ktokolwiek dobrowolnie wnosi do domu PANA;
5.CYLKOW(12:5) I rzekł Joasz do kapłanów: Wszelkie pieniądze poświęcone, składane w przybytku Wiekuistego, pieniądze przechodzących ku spisowym, pieniądze z oceny osób, niemniej wszelkie pieniądze, które ktokolwiek dobrowolnie zaofiaruje by je złożył w przybytku Wiekuistego,
6.KRUSZYŃSKI(12:5) Joasz powiedział do kapłanów: "Wszystko srebro świątyni, które przynoszą do domu Bożego, srebro z dochodu osobistego, srebro złożone na wykupienie osób, wszystko srebro, które każdy z własnej woli przynosi do domu Bożego,
7.TYSIĄCL.WYD5Joasz polecił kapłanom: Wszystkie pieniądze, które jako dar święty wnosi się do świątyni Pańskiej - pieniądze obiegowe, które ktoś płaci według wyznaczonej mu kwoty od osoby - wszystkie pieniądze, które ktoś z własnej woli wnosi do świątyni Pańskiej,
8.BRYTYJKA(12:5) Pewnego razu rzekł Joasz do kapłanów: Wszystkie pieniądze, składane jako święty dar i przynoszone do świątyni Pana, pieniądze wyznaczone według oszacowania jako opłata osobista każdego i wszystkie pieniądze wnoszone dobrowolnie do świątyni Pana,
9.POZNAŃSKAJoas powiedział kapłanom: - Wszystkie pieniądze z [ofiar] świętych, które wpływają do Świątyni Jahwe, [a więc] pieniądze z ofiar [nałożonych przez Prawo] na każdego, pieniądze z taks za wykup osób oraz wszystkie pieniądze, które ktoś dobrowolnie postanowił przynieść do Świątyni Jahwe,
10.WARSZ.PRASKA(12:5) Pewnego razu powiedział Joasz do kapłanów: Wszystkie kosztowności ze skarbca świątynnego, które wpływają jako podatek świątynny do świątyni Jahwe, czyli pieniądze z opłat osobistych, pieniądze złożone według określonej wartości przez poszczególne osoby za ich wykup i wreszcie pieniądze, które ktoś z własnej woli przynosi do świątyni –
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:5) Joasz powiedział też do kapłanów: Wszelkie poświęcone pieniądze, składane w Przybytku WIEKUISTEGO; pieniądze tych, co przychodzą do spisu, pieniądze z oceny osób oraz wszelkie pieniądze, które ktoś dobrowolnie zaofiaruje, składając je w Przybytku WIEKUISTEGO –
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:5) Pewnego razu Joasz powiedział do kapłanów: Niech całe srebro składane w darze na rzecz świątyni PANA, srebro będące opłatą za człowieka, srebro pochodzące z wyceny za życie oraz całe srebro złożone w świątyni PANA dobrowolnie