« 2Krl 12:4 2 Księga Królewska 12:5 2Krl 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPty wezmą kapłani podle rzędu swego i będą tym oprawiać strzechę domu bożego, acz cso potrzebnego prze oprawienie uźrzą.
2.WUJEK.1923Niechaj je biorą kapłani według porządku swego, a niech oprawują budowanie kościelne, jeźli ujrzą, że co poprawić potrzeba.
3.GDAŃSKA.1881Te wezmą do siebie kapłani każdy od znajomego swego; a oni naprawią skazę domu Pańskiego wszędy, gdzieby się znalazła skaza.
4.GDAŃSKA.2017Niech wezmą dla siebie kapłani, każdy od swego znajomego, i niech naprawią szkody domu PANA, gdziekolwiek taka szkoda się znajdzie.
5.CYLKOW(12:6) Zabiorą sobie kapłani, każdy od znajomego swego, lecz zato naprawią oni uszkodzenia przybytku, wszędzie gdzieby się okazało uszkodzenie.
6.KRUSZYŃSKI(12:6) niechaj wezmą kapłani, każdy odpowiednio do ceny jego i niechaj naprawią szczeliny domu Bożego, wszystkie, gdzie się znajdą szczeliny".
7.TYSIĄCL.WYD5wezmą kapłani od osób sobie znanych i przeznaczą je na naprawę uszkodzeń świątyni, gdziekolwiek takie uszkodzenie się znajdzie.
8.BRYTYJKA(12:6) Wezmą dla siebie kapłani, każdy od swojego znajomego, lecz za to będą naprawiać wszystkie uszkodzenia, jakie tylko wystąpią w świątyni.
9.POZNAŃSKAniech kapłani zbiorą, każdy od swego znajomego, i niech oni przeprowadzą naprawę Świątyni, wszędzie gdziekolwiek znajdą uszkodzenia.
10.WARSZ.PRASKA(12:6) wszystko to niech zbiorą kapłani od ludzi sobie znanych i niech przeznaczą na naprawę różnych uszkodzeń świątyni, gdzie tylko jakie znajdą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:6) te zabiorą sobie kapłani, każdy od swojego znajomego; lecz za to naprawią uszkodzenia Przybytku; wszędzie, gdzie się pokaże uszkodzenie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:6) biorą sobie kapłani, każdy od tego, kto korzysta z jego usług, ale niech też oni naprawiają wszelkie uszkodzenia pojawiające się w świątyni.