« 2Krl 12:6 2 Księga Królewska 12:7 2Krl 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy zawołał krol Joas Jojady biskupa a kapłanow s nim rzekł: „Przecz nie oprawiacie strzech kościelnych? Przeto nie bierzcie więcej pieniędzy podle waszego rzędu, ale ku oprawieniu kościelnemu dajcie je”.
2.WUJEK.1923I wezwał król Joas Jojady, wielkiego kapłana i kapłanów, mówiąc im: Czemu nie oprawujecie budowania kościelnego? Nie bierzcież tedy więcéj pieniędzy według porządku waszego, ale je na poprawę kościoła oddajcie.
3.GDAŃSKA.1881Że wezwał król Joaz Jojady kapłana, i innych kapłanów, i mówił do nich: Przecz nie oprawujecie skazy domu? Przetoż teraz nie bierzcie pieniędzy od znajomych waszych, ale one na poprawę skazy domu oddawajcie.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy król Jehoasz wezwał kapłana Jehojadę oraz pozostałych kapłanów i mówił do nich: Czemu nie naprawiacie szkód domu? Teraz więc nie bierzcie pieniędzy od swoich znajomych, ale oddajcie je na naprawę szkód domu.
5.CYLKOW(12:8) Wezwał tedy król Joasz Jehojadę kapłana i innych kapłanów, i rzekł do nich: Czemu nie naprawiacie uszkodzeń przybytku? otóż odtąd nie pobierajcie pieniędzy od znajomych waszych, chyba gdybyście na naprawę uszkodzeń przybytku je oddawali.
6.KRUSZYŃSKI(12:8) Przywołał tedy król Joasz kapłana Jehojadę, oraz kapłanów i rzekł do nich: "Dlaczegoście nie naprawili uszkodzeń domu? A teraz nie weźmiecie srebra według waszego uznania, lecz tylko na uszkodzenia domu wydacie".
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy król Joasz zawezwał kapłana Jojadę oraz [innych] kapłanów i rzekł do nich: Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Odtąd już nie wolno wam brać pieniędzy od znanych wam osób dla siebie, lecz macie je przekazać na naprawę uszkodzeń świątyni Pańskiej.
8.BRYTYJKA(12:8) Wobec tego król Joasz wezwał kapłana Jehojadę i innych kapłanów i rzekł do nich: Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Teraz więc nie pobierajcie pieniędzy od swoich znajomych, lecz oddawajcie je na naprawę świątyni.
9.POZNAŃSKAWtedy król Joas wezwał kapłana Jeno jadę i [innych] kapłanów i rzekł im: - Dlaczego nie przeprowadziliście naprawy Świątyni? Teraz przeto nie będziecie zbierać pieniędzy [między sobą każdy] od swych znajomych, ale [wszyscy] będziecie je oddawać na naprawę Świątyni.
10.WARSZ.PRASKA(12:8) Król Joasz wezwał tedy kapłana Jojadę oraz innych kapłanów i zapytał ich: Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Od tej pory nie będziecie już mogli przyjmować pieniędzy od znanych wam ludzi [na własne potrzeby]. Wszystko będziecie przeznaczać na naprawianie zniszczeń świątyni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:8) król Joasz wezwał kapłana Jehojadę oraz innych kapłanów i do nich powiedział: Czemu nie naprawiacie uszkodzeń Przybytku? Odtąd nie pobierajcie pieniędzy od waszych znajomych; chyba, że będziecie je oddawali na naprawę uszkodzeń Przybytku.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:8) W końcu król Joasz wezwał kapłana Jehojadę oraz innych kapłanów i zapytał: Dlaczego nie podejmujecie żadnych napraw w świątyni? Bo skoro tak, to nie bierzcie już sobie srebra od tych, którzy korzystają z waszych usług, lecz oddawajcie je na naprawy w świątyni.