« 2Krl 13:21 2 Księga Królewska 13:22 2Krl 13:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle Azael krol syrski dręczył lud israhelski po wszytki dni Joatasowy
2.WUJEK.1923Hazael tedy, król Syryjski, udręczył Izraela po wszystkie dni Joachazowe.
3.GDAŃSKA.1881A Hazael, król Syryjski, trapił lud Izraelski po wszystkie dni Joachazowe.
4.GDAŃSKA.2017Chazael zaś, król Syrii, uciskał lud Izraela po wszystkie dni Jehoachaza.
5.CYLKOWHazael zaś, król aramejski, uciskał Izraelitów po wszystkie dni Jehoachaza.
6.KRUSZYŃSKIHazael, król syryjski, gnębił Izraela przez wszystkie dni Jehoahaza.
7.TYSIĄCL.WYD5Chazael, król Aramu, gnębił Izraelitów przez całe życie Joachaza.
8.BRYTYJKAChazael zaś, król Aramu, gnębił Izraela przez cały czas panowania Jehoachaza.
9.POZNAŃSKAChazael, król Aramu, nękał Izraelitów przez cały czas [panowania] Joachaza.
10.WARSZ.PRASKAChazael, król Aramejczyków, nękał Izraelitów przez całe życie Joachaza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś król aramejski Hazael uciskał Israelitów po wszystkie dni Joachaza.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITChazael, król Aramu, dręczył Izraelitów przez cały okres panowania Jehoachaza.