« 2Krl 13:22 2 Księga Królewska 13:23 2Krl 13:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi slutował się Pan nad nimi a wrocił się k nim prze zamowę, jąż miał s Abramem a s Izakiem, a s Jakobem a nie chciał jich zatracić ani zarzucić owszem aż do tego czasu.
2.WUJEK.1923I zmiłował się Pan nad nimi i nawrócił się ku nim, dla przymierza swego, które miał z Abrahamem i Izaakiem i Jakóbem: i nie chciał ich wytracić, ani do końca odrzucić aż do tego czasu.
3.GDAŃSKA.1881Ale ulitowawszy się ich Pan, zmiłował się nad nimi, i nawrócił się ku nim dla przymierza swego z Abrahamem, z Izaakiem, i z Jakóbem; i nie chciał ich wytracić, ani ich odrzucił od oblicza swego, aż do tego czasu.
4.GDAŃSKA.2017PAN jednak zlitował się nad nimi, był dla nich miłosierny i zwrócił się ku nim ze względu na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich wytracić ani nie odrzucił ich sprzed swego oblicza aż dotąd.
5.CYLKOWWiekuisty jednak okazał im łaskę i zmiłował się nad nimi, i zwrócił się znowu do nich gwoli przymierzu swojemu z Abrahamem, Izaakiem i Jakóbem i nie chciał ich zgładzić i nie porzucił ich dotąd jeszcze z przed oblicza swojego.
6.KRUSZYŃSKIBóg ulitował się nad nimi i okazał im miłosierdzie; zwrócił się ku nim przez wzgląd na przymierze swoje z Abrahamem, Izaakiem i Jakóbem; nie chciał, aby byli wygładzeni i nie odrzucił ich od swego oblicza aż do tego czasu.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz Pan okazał im łaskę, zmiłował się nad nimi i zwrócił się ku nim ze względu na przymierze swoje z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich wytracić i nie odrzucił ich od swego oblicza, <aż do tego czasu>.
8.BRYTYJKAPan jednak okazał im łaskę i zmiłował się nad nimi, i zwrócił się znowu ku nim przez wzgląd na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem; nie chciał ich zgładzić, nie odrzucił ich od swego oblicza aż do teraz.
9.POZNAŃSKAAle Jahwe okazał im łaskawość. Ulitował się nad nimi i zwrócił się ku nim z wagi na swe przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich wygubić i nie usunął ich sprzed swego oblicza aż dotąd.
10.WARSZ.PRASKAAle Jahwe litował się nad nimi i miał dla nich wiele zmiłowania. Zwrócił się ku nim ze względu na przymierze, jakie zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał dopuścić, żeby ich zgładzono, i nie odrzucał ich aż po dzień dzisiejszy od swego oblicza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak WIEKUISTY okazał im łaskę oraz zmiłował się nad nimi. I znowu się do nich zwrócił z uwagi na Swoje przymierze z Abrahamem, Ic'hakiem i Jakóbem. Nie chciał ich zgładzić, i dotąd ich nie odrzucił sprzed Swojego oblicza.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak PAN okazał im łaskę i zmiłował się nad nimi. Uczynił to ze względu na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał zgładzić Izraela i nie odrzucił go od siebie aż do teraz.