« 2Krl 13:2 2 Księga Królewska 13:3 2Krl 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rozniewał się gniew boży przeciw Israhelu, i poddał je Pan w ręce Azaelowie krola syrskiego a w ręce Benad❬ab❭owie syna Azaela po wszytki dni.
2.WUJEK.1923I rozgniewała się zapalczywość Pańska na Izraela, i dał je w ręce Hazaela, króla Syryjskiego, i w ręce Benadad, syna Hazaelowego, po wszystkie dni.
3.GDAŃSKA.1881I zapalił się gniew Pański przeciw Izraelowi, i podał je w rękę Hazaela, króla Syryjskiego, i w rękę Benadada, syna Hazaelowego, po wszystkie dni.
4.GDAŃSKA.2017I zapalił się gniew PANA przeciw Izraelowi, i wydał go w rękę Chazaela, króla Syrii, i w rękę Ben-Hadada, syna Chazaela, po wszystkie ich dni.
5.CYLKOWWspłonął tedy gniew Wiekuistego przeciw Izraelitom i wydał ich w moc Hazaela, króla aramejskiego, i w moc Benhadada, syna Hazaela, po wszystkie one dni.
6.KRUSZYŃSKII zapłonął gniew Boży przeciwko Izraelowi i wydał ich w ręce Hazaela, króla syryjskiego i w ręce Ben-Hadada, syna Hazaelowego przez wszystkie czasy.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zapłonął gniew Pana przeciw Izraelitom i wydał ich w ręce Chazaela, króla Aramu, oraz w ręce Ben-Hadada, syna Chazaela, na cały ten czas.
8.BRYTYJKAToteż rozgorzał gniew Pana na Izraela i wydał ich w moc Chazaela, króla Aramu, i w moc Ben-Hadada, syna Chazaela, przez cały ten czas.
9.POZNAŃSKAJahwe zapłonął gniewem przeciw Izraelowi i dał go w rękę Chazaela, króla Aramu, oraz w rękę Ben-Hadada, syna Chazaela, po wszystkie dni.
10.WARSZ.PRASKAI rozgniewał się Jahwe na synów Izraela, i wydał ich na długi czas w ręce Chazaela, króla aramejskiego, oraz w ręce Ben–Hadada, syna Chazaela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zapłonął gniew WIEKUISTEGO przeciw Israelitom i wydał ich po wszystkie owe dni w moc króla aramejskiego Hazaela oraz w moc Benhadada, syna Hazaela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego PAN rozgniewał się na Izraela i przez całe lata poddawał ich władzy Chazaela, króla Aramu, oraz władzy jego syna Ben-Hadada.