« 2Krl 17:20 2 Księga Królewska 17:21 2Krl 17:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA potem ot tego czasu, jako się odłączył lud israhelski od domu Dawidowa a uczynił sobie krola Jeroboama syna Nabotowa, bo odłączył Jeroboam israhelski lud od Pana Boga a przywiodł ji ku wielikiemu grzechu.
2.WUJEK.1923Już od onego czasu, którego się oderwał Izrael od domu Dawidowego, i postanowili sobie króla Jeroboam, syna Nabatowego; Jeroboam bowiem oddzielił Izraela od Pana i przywiódł je do grzechu wielkiego.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem oderwał się Izrael od domu Dawidowego, a postanowili królem Jeroboama, syna Nabatowego; ale Jeroboam odwiódł Izraela od naśladowania Pana, a przywiódł je do grzeszenia grzechem wielkim.
4.GDAŃSKA.2017Oderwał bowiem Izraela od domu Dawida, a oni ustanowili królem Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś odwiódł Izraela od naśladowania PANA i przywiódł go do popełnienia wielkiego grzechu.
5.CYLKOWBo gdy oderwał się Izrael od domu Dawida, a ogłosili królem Jerobeama, syna Nebata, popchnął Jerobeam Izraela do odstępstwa od Wiekuistego i przywiódł ich do grzechu wielkiego.
6.KRUSZYŃSKIIzrael bowiem oderwał się od domu Dawida, a wybrali sobie na króla Jeroboama, syna Nebata, a Jeroboam odciągnął Izraelitów od Jahwe i przywiódł ich do grzechu wielkiego.
7.TYSIĄCL.WYD5Albowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izrael obrał sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał Izraela od Pana i doprowadził go do wielkiego grzechu.
8.BRYTYJKAGdy bowiem Izrael oderwał się od domu Dawidowego i obwołali królem Jeroboama, syna Nebata, tenże Jeroboam popchnął Izraela do odstępstwa od Pana i wciągnął go w wielki grzech.
9.POZNAŃSKAGdy [Jahwe] oderwał Izraela od domu Dawida, [Izraelici] obrali sobie królem Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam odciągnął Izraela od Jahwe i przywiódł go do wielkiego grzechu.
10.WARSZ.PRASKAI odłączył Jahwe Izrael od domu Dawida, gdy obwołali sobie królem Jeroboama, syna Nebata. To właśnie Jeroboam odwrócił od Jahwe i doprowadził [cały naród] do wielkich występków.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kiedy Israel się oderwał od domu Dawida i ogłosili królem Jerobeama, syna Nebata – Jerobeam popchnął Israela do odstępstwa od WIEKUISTEGO oraz przyprowadził ich do wielkiego grzechu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy bowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izraelici obwołali królem Jeroboama, syna Nebata, Jeroboam odwiódł Izraela od PANA i doprowadził go do wielkiego grzechu.