« 2Krl 17:28 2 Księga Królewska 17:29 2Krl 17:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wszelki lud udziałał sobie boga swego i postawili je w wysokich kościelech, jichże byli naczynili w Samaryi, narod a narod w swych mieściech, w nichże bydlili.
2.WUJEK.1923I każdy naród uczynił sobie Boga swego, i postawili je w zborach wysokich, które byli pobudowali Samarytowie, naród i naród w mieściech swych, w których mieszkali.
3.GDAŃSKA.1881Wszakże naczynili sobie każdy naród bogów swych, i postawili je w domu wyżyn, które byli pobudowali Samaryjczycy, każdy naród w miastach swych, w których mieszkali,
4.GDAŃSKA.2017Jednakże każdy naród czynił sobie własnych bogów i stawiał ich w domach wyżyn, które Samarytanie pobudowali, każdy naród w swoich miastach, w których mieszkał.
5.CYLKOWPoczyniły sobie jednak każde plemię własne bóstwo swoje i ustawiały je w przybytkach wyżyn, które zbudowali Samarytanie, każde plemię w miastach swoich, w których osiadły.
6.KRUSZYŃSKILecz każdy z tych narodów uczynili sobie bożka swego i umieścili w domu wyżyn, jakie poczynili Samarytanie - każdy naród w mieście swoim, w których tam zamieszkali.
7.TYSIĄCL.WYD5Każdy naród tworzył sobie własnych bogów i stawiał ich w świątyniach wyżynnych, które zbudowali Samarytanie; każdy naród w tych miastach, w których mieszkał.
8.BRYTYJKATworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlił.
9.POZNAŃSKAPoszczególne ludy robiły sobie swoje bóstwa i stawiały [je] w świątyniach wyżyn, które zbudowali mieszkańcy Samarii. [Tak czynił] poszczególny naród w swoich miastach, tam gdzie mieszkał.
10.WARSZ.PRASKALecz ludzie ci, mieszkańcy poszczególnych miast, czynili sobie własne bożki i umieszczali je w sanktuariach w miastach przez nich zamieszkanych, na wyżynach przygotowanych przez Samarytan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak każde plemię zrobiło sobie własne bóstwo i ustawiali je na przybytkach wyżyn, które pobudowali Szomronici; każde plemię w swych miastach, w których osiadło.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy naród sporządzał sobie jednak również swoje bóstwa. Umieszczano je w świątynkach na wzniesieniach, które poczynili sobie ci Samarytanie, każdy z narodów w miejscu swojego zamieszkania.