« 2Krl 17:8 2 Księga Królewska 17:9 2Krl 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ sobie modlebnych kościołow na gorach po wszech mieściech swych, od wieże strożow aż do miasta murowanego.
2.WUJEK.1923I obrazili synowie Izraelowi słowy nieprawemi Pana, Boga swego: i nabudowali sobie wyżyn we wszystkich mieściech swoich od wieże stróżów aż do miasta obronnego.
3.GDAŃSKA.1881Obłudnie synowie Izraelscy postępowali, czyniąc co nie było rzeczą dobrą przed Panem, Bogiem swym, i pobudowali sobie wyżyny po wszystkich miastach swych, od wieży strażników aż do miasta obronnego;
4.GDAŃSKA.2017Synowie Izraela robili potajemnie przeciwko PANU, swemu Bogu, to, co nie było słuszne, i pobudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miastach, od wieży strażników aż do miasta warownego.
5.CYLKOWI składali synowie Izraela rzeczy niewłaściwe na Wiekuistego, Boga swego, i wznosili sobie wyżyny we wszystkich miastach swoich, począwszy od zwykłej wieży strażniczej, aż do miasta obwarowanego.
6.KRUSZYŃSKISynowie Izraelowi wymyślali rzeczy, które nie były odpowiednie wobec Jahwe, ich Boga. Budowali sobie wyżyny we wszystkich miastach swoich, poczynając od wieży strażniczej aż do miasta obronnego.
7.TYSIĄCL.WYD5I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach - od wieży strażniczej aż do miasta warownego.
8.BRYTYJKAWymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;
9.POZNAŃSKASynowie Izraela wypowiadali o Jahwe, swoim Bogu, rzeczy, które nie przystoją, budowali sobie wyżyny we wszystkich swych miastach, od wież strażniczych aż do miast obronnych.
10.WARSZ.PRASKASynowie Izraela usiłowali ukrywać zło, którego się dopuszczali wobec Jahwe, swego Boga. Budowali sobie miejsca kultu na wyżynach, na wszystkich wieżach swych miast – poczynając od baszt strażników, a kończąc na umocnieniach miejskich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto synowie Israela wymyślili sobie niewłaściwe rzeczy względem WIEKUISTEGO, swojego Boga, i wznosili sobie wyżyny we wszystkich swoich miastach, począwszy od tych, co miały tylko strażniczą wieżę – aż do miasta obwarowanego.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici stopniowo zaczęli postępować w sposób sprzeczny z wolą PANA, swego Boga. Pobudowali sobie świątynki, wszędzie, gdziekolwiek mieszkali, od baszty strażniczej po warowne miasto.