« 2Krl 2:2 2 Księga Królewska 2:3 2Krl 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wyszli synowie proroccy, którzy byli w Bethel, do Elizeusza i rzekli mu: A wieszże, że dziś Pan weźmie pana twego od ciebie? Który odpowiedział: I jać wiem: milczcie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy wyszli synowie proroccy, którzy byli w Betel, do Elizeusza, i rzekli do niego: Wieszże, iż dziś Pan weźmie od ciebie pana twego? A on rzekł: Wiemci; milczcie tylko.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy synowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i zapytali go: Czy wiesz, że PAN dzisiaj zabierze twego pana znad twojej głowy? Odpowiedział: Wiem, lecz milczcie.
4.CYLKOWI wyszli wychowańcy proroccy, znajdujący się w Bethel do Eliszy, i rzekli doń: Czy wiadomo ci, że zabierze ci dziś Wiekuisty pana twego z ponad głowy twojej? I odpowiedział: I mnie to wiadomo; zachowujcie tylko milczenie!
5.KRUSZYŃSKISynowie proroccy, którzy byli w Betelu, wyszli ku Elizeuszowi i rzekli do niego: "Czy ty wiesz, że dzisiaj Bóg weźmie pana twego wzwyż głowy twojej?" I odpowiedział: "Również wiedziałem; bądźcie w spokoju".
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy synowie proroccy, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego: Czy wiesz, że Pan dzisiaj uniesie twego pana w górę, ponad twą głowę? On zaś odrzekł: Również i ja to wiem. Zamilczcie!
7.BRYTYJKAA wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: Czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twego pana w górę? A on odpowiedział: Ja też to wiem, lecz wy milczcie!
8.POZNAŃSKASynowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli mu: - Czy wiesz, że Jahwe zabiera dzisiaj twojego pana [w górę] ponad twoją głowę? Odrzekł: - Ja też wiem. Zachowajcie milczenie!
9.WARSZ.PRASKAI poszli obaj do Betel. A uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli Elizeuszowi na spotkanie i powiedzieli mu: Czy ty wiesz, że Jahwe uniesie dziś twego pana w górę, ponad twoją głowę? A on odpowiedział: Tak, ja również to wiem, ale zachowajcie spokój!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A do Eliszy wyszli wychowankowie proroccy, którzy znajdowali się w Betel oraz do niego powiedzieli: Czy ci wiadomo, że dzisiaj, znad twojej głowy, WIEKUISTY zabierze ci twego pana? Zatem odpowiedział: To mi wiadomo; jednak zachowujcie milczenie!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy uczniowie proroccy mieszkający w Betel podeszli do Elizeusza i szepnęli: Czy wiesz, że dzisiaj PAN zabierze ci twojego pana i uniesie go w górę? Tak, wiem o tym - odpowiedział. - Zachowajcie jednak milczenie.