« 2Krl 2:4 2 Księga Królewska 2:5 2Krl 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przystąpili synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, do Elizeusza i rzekli mu: A wiesz, iż Pan dzisiaj weźmie pana twego od ciebie? Rzekł im: I jać wiem: milczcie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, do Elizeusza, rzekli do niego: Wieszże, że dziś Pan weźmie pana twego od ciebie? A on rzekł: Wiemci; milczcie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy synowie proroków, którzy byli w Jerychu, zapytali Elizeusza: Czy wiesz, że PAN dzisiaj zabierze twego pana znad twojej głowy? Odpowiedział: Tak, wiem, lecz milczcie.
4.CYLKOWI przystąpili wychowańcy proroccy, znajdujący się w Jerycho, do Eliszy, i rzekli doń: Czy wiadomo ci, że zabierze dziś Wiekuisty pana twego z ponad głowy twojej? I odpowiedział: I mnie to wiadomo; zachowujcie tylko milczenie!
5.KRUSZYŃSKISynowie proroccy, którzy byli w Jerychu, zbliżyli się do Elizeusza i rzekli do niego: "Czy wiesz, że dzisiaj Bóg weźmie pana twego wzwyż twej głowy?" Odpowiedział: "Wiem ja również; bądźcie w spokoju!"
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego: Czy wiesz, że Pan dzisiaj uniesie twego pana w górę, ponad twą głowę? On zaś odpowiedział: Również i ja to wiem. Zamilczcie!
7.BRYTYJKAWtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do, niego: Czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twego Pana w górę? A on odpowiedział: Ja też to wiem, lecz wy milczcie!
8.POZNAŃSKASynowie proroków, którzy byli w Jerychu, przystąpili do Elizeusza i powiedzieli mu: - Czy wiesz, że Jahwe zabiera dzisiaj twojego pana [w górę] ponad twoją głowę? Odrzekł: - Ja też wiem. Zachowajcie milczenie!
9.WARSZ.PRASKASynowie proroków przebywających w Jerychu przyszli do Elizeusza i powiedzieli mu: Czy ty wiesz, że Jahwe uniesie dziś twego pana w górę, ponad twoją głową? A on odpowiedział: Tak, ja również to wiem, ale zachowajcie spokój!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tu także podeszli do Eliszy wychowankowie proroccy, którzy znajdowali się w Jerycho, oraz do niego powiedzieli: Czy ci wiadomo, że dzisiaj, znad twojej głowy, WIEKUISTY zabierze ci twego pana? Zatem odpowiedział: To mi wiadomo; tylko zachowujcie milczenie!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTym razem również uczniowie proroccy mieszkający w Jerychu podeszli do Elizeusza i szepnęli: Czy wiesz, że dzisiaj PAN zabierze ci twojego pana i uniesie go w górę? Tak, wiem o tym - odpowiedział - zachowajcie jednak milczenie.