« 2Krl 20:10 2 Księga Królewska 20:11 2Krl 20:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI poprosi Isaijasz Pana i nawiodł cień Pan po tych rządkoch, jimiż już był zstąpił na orłoju Achasowu zasię za dziesięć słopieniow.
2.WUJEK.1923Wzywał tedy Izajasz prorok Pana, i wrócił cień przez linie, po których już był stąpił na zegarze Achaz, nawstecz dziesięć stopniów.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wołał Izajasz prorok do Pana; i nawrócił cień po onych stponiach, któremi był postąpił na zegarze słonecznym Achazowym, na wstecz na dziesięć stopni.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy prorok Izajasz zawołał do PANA. I on cofnął cień o dziesięć stopni, po których przesunął się na zegarze słonecznym Achaza.
5.CYLKOWWezwał tedy prorok Jezajasz Wiekuistego, i dał On cofnąć się cieniowi po stopniach, po których się był spuścił, po stopniach Achaza, o dziesięć stopni wstecz.
6.KRUSZYŃSKITedy Izajasz prorok wołał do Boga i cofnął cień wstecz o dziesięć stopni na zegarze słonecznym Ahaza, zstąpił dziesięć stopni.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy prorok Izajasz wołał do Pana, a Ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza - po których opadał równocześnie ze słońcem - o dziesięć stopni.
8.BRYTYJKAZawołał tedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o dziesięć stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zeszedł.
9.POZNAŃSKAProrok Izajasz wezwał Jahwe i cień cofnął się z powrotem o dziesięć stopni na skali, po której posunął się na zegarze słonecznym Achaza.
10.WARSZ.PRASKAPomodlił się tedy prorok Izajasz do Jahwe, który cofnął cień na zegarze Achaza o dziesięć stopni – po których już zstąpił wraz ze schylającym się ku ziemi słońcem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem prorok Jezajasz wezwał WIEKUISTEGO, a On dał się cofnąć cieniowi o dziesięć stopni wstecz, na stopniach po których się spuścił, stopniach Achaza.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas prorok Izajasz zawołał do PANA i cofnął On cień z dziesięciu stopni schodów Achaza, które wcześniej były już zacienione.