« 2Krl 20:12 2 Księga Królewska 20:13 2Krl 20:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI obradował się w jich przyściu ❬Ezechyjasz❭ i ukazał jim dom drogich maści i złoto, i śrzebro, i lektwarze rozmaite a maści, a sędy i wszytko, cso mogł mieć w swych skarbiech. Nie było tego, czego by jim nie ukazał Ezechyjasz w swem domu a we wszej swej mocy.
2.WUJEK.1923I był rad Ezechyasz z ich przyjścia i ukazał im dom wonnych rzeczy i złoto i śrebro i przyprawy wonne rozmaite, olejki téż i dom naczynia swego i wszystko, co mógł mieć w skarbiech swoich. Nie było, czego im nie pokazał Ezechyasz w domu swym i we wszystkiéj władzy swéj.
3.GDAŃSKA.1881I wysłuchał ich Ezechyjasz i okazał im wszystkie skarbnice klejnotów swoich, srebro, i złoto, i rzeczy wonne, i olejki najwyborniejsze, i dom rynsztunków swoich, i wszystko, co się znajdowało w skarbach jego; nie było nic czego by im nie pokazał Ezechyjasz w domu swym, i we wszystkiem państwie swojem.
4.GDAŃSKA.2017I Ezechiasz wysłuchał posłańców, i pokazał im cały skarbiec swoich kosztowności, srebro, złoto, wonności, drogocenne olejki oraz swoją zbrojownię, a także wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było nic, czego Ezechiasz by im nie pokazał w swoim domu i w całym swoim państwie.
5.CYLKOWI wysłuchał ich Chiskjasz i pokazał im wszystek skarbiec swój, srebro i złoto i korzenie i olejki przednie i całą zbrojownię swoją i wszystko co się znajdowało w skarbnicach jego. Nie było rzeczy, którejby nie pokazał im Chiskjasz w domu swoim i w całem władnictwie swojem.
6.KRUSZYŃSKIEzechjasz ucieszył się z posłów i pokazał im cały dom swego skarbca, tudzież srebro i złoto, pachnidła, oliwę najlepszą, zbrojownie i wszystko, cokolwiek się znajdowało w jego skarbcach, tik było niczego, czegoby nie pokazał Ezechjasz w swoim domu i w swoim państwie.
7.TYSIĄCL.WYD5Ezechiasz był im rad i pokazał im cały swój skarbiec: srebro i złoto, wonności i drogocenny olej, zbrojownię i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swym państwie.
8.BRYTYJKAHiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, i wonności, i drogocenne olejki, i zbrojownie, w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach; nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie.
9.POZNAŃSKAEzechiasz ucieszył się nimi i pokazał [posłom] cały skarbiec, srebro, złoto, wonności, najlepszą oliwę, swoją zbrojownię i wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było rzeczy, której by im nie pokazał Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swoim państwie.
10.WARSZ.PRASKAEzechiasz bardzo się uradował przybyciem wysłanników i pokazał im pomieszczenia wszystkich swoich skarbów, wszelkie srebro i złoto, wonności i cenne olejki, składy broni i wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było nic, czego by Ezechiasz im nie pokazał w swoim pałacu i we wszystkich swoich posiadłościach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Chiskjasz wysłuchał posłańców oraz pokazał im cały swój skarbiec srebro, złoto, korzenie, przednie olejki, całą swoją zbrojownię oraz wszystko, co się znajdowało w jego skarbnicach. Nie było rzeczy, której by im Chiskjasz nie pokazał w swym domu oraz w całej swej majętności.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITHiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności, najlepsze olejki, zbrojownie - słowem wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było takiej rzeczy w jego pałacu i władaniu, której by im nie pokazał.