« 2Krl 21:11 2 Księga Królewska 21:12 2Krl 21:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzeto to mowi Pan Bog israhelski: Owa toć ja przepuszczę wiele złego na Jerusalem a na Judę, aby ktokoli usłyszy, zabrzniele obie uszy jego.
2.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan, Bóg Izraelów: Oto ja przywiodę złe na Jeruzalem i na Judę, że, ktokolwiek usłyszy, zadzwonią obie uszy jego.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Oto Ja przywiodę złe na Jeruzalem i na Judę, tak iż każdemu, co to usłyszy, zabrzmi w obu uszach jego.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN, Bóg Izraela: Oto sprowadzę nieszczęście na Jerozolimę i na Judę, tak że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach.
5.CYLKOWPrzeto rzecze tak Wiekuisty, Bóg Izraela: Oto przywiodę niedolę na Jerozolimę i na Judę, tak że każdemu, kto o tem usłyszy, zaszumi w obu uszach.
6.KRUSZYŃSKIprzeto tak rzecze Jahwe, Bóg Izraela: Oto sprowadzę na Jeruzalem i na Judę taką niedolę, że wszystkim słuchającym tego w obydwu uszach zadzwoni.
7.TYSIĄCL.WYD5przeto tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadzwoni,
9.POZNAŃSKAdlatego tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Oto Ja przywiodę [takie] nieszczęście na Jerozolimę i na Judę, że ktokolwiek o nim usłyszy, w obydwóch uszach mu zadzwoni.
10.WARSZ.PRASKAZeślę na Jeruzalem, na ziemię judzką takie nieszczęścia, że wszystkim, do których dotrze wieść o tym, zadźwięczy w uszach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dlatego tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela: Oto przyprowadzę niedolę na Jeruszalaim oraz na Judę, tak, że każdemu, kto o tym usłyszy – zaszumi w obu uszach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITdlatego właśnie tak mówi PAN, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na Jerozolimę i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach.