« 2Krl 21:8 2 Księga Królewska 21:9 2Krl 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wszak oni nie posłuchali, ale swiedzeni są od Manase, aby czynili złe nad ty narody, jeż je Pan zatracił od oblicza synow israhelskich.
2.WUJEK.1923Lecz oni nie słuchali: ale zwiedzieni są od Manassesa, aby czynili złość nad narody, które skruszył Pan od oblicza synów Izraelowych.
3.GDAŃSKA.1881Ale nie słuchali; bo je zwiódł Manases, tak iż się gorzej sprawowali niż narody, które wygładził Pan przed obliczem synów Izraelskich.
4.GDAŃSKA.2017Lecz oni nie słuchali. A Manasses zwiódł ich, aby czynili gorzej niż narody, które PAN wytracił przed synami Izraela.
5.CYLKOWNie słuchali jednak, a uwiódł ich Manase, aby zło czynili, gorzej niż te ludy, które wytępił Wiekuisty przed obliczem synów Izraela.
6.KRUSZYŃSKILecz nie słuchali, a Manasses zwiódł ich, aby czynili jeszcze gorzej, aniżeli narody, które Bóg zniszczył przed synami Izraelowymi.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz oni nie słuchali, a Manasses ich zwiódł, tak iż czynili większe zło aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami.
8.BRYTYJKALecz oni nie usłuchali, a Manasses zwiódł ich, aby postępowali gorzej niż narody, które Pan wypędził przed synami izraelskimi.
9.POZNAŃSKAAle nie usłuchali. Manasse ich uwiódł, aby postępowali gorzej niż ludy, które Jahwe wypędził przed synami Izraela.
10.WARSZ.PRASKAAle oni nie usłuchali głosu Jahwe. Manasses sprowadzał ich coraz bardziej na manowce, tak że popełniali więcej zła niż wszystkie narody, które Jahwe zgładził, by ich ziemie oddać Izraelowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak nie słuchali; a uwiódł ich Menase, aby czynili zło, gorzej niż te ludy, które WIEKUISTY wytępił przed obliczem Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOni jednak nie posłuchali, a Manasses zwiódł ich tak, że postępowali gorzej niż narody, które PAN przed nimi wytępił.