« 2Krl 23:37 2 Księga Królewska 24:1 2Krl 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZa jego dni przyjał Nabuchodonozor krol babiłoński a był jemu Joachym w służbę poddan trzy lata, a potem się jemu sprzeciwił.
2.WUJEK.1923Za jego czasów przyciągnął Nabuchodonozor, król Babiloński, i stał mu się Joakim niewolnikiem przez trzy lata: a potem wybił się z mocy jego.
3.GDAŃSKA.1881Za dni jego wyciągnął Nabuchodonozor, król Babiloński. I stał się Joakim niewolnikiem jego przez trzy lata, a potem wybił się z mocy jego.
4.GDAŃSKA.2017Za jego dni wyruszył Nabuchodonozor, król Babilonu, i Joakim stał się jego sługą przez trzy lata. Potem zbuntował się przeciwko niemu.
5.CYLKOWZa dni jego nadciągnął Nebukadnecar, król babiloński, i został Jojakim lennikiem jego przez trzy lata; poczem jednak odpadł znów od niego.
6.KRUSZYŃSKIZa jego czasów wystąpił Nebukadneccar, król babiloński i stał się Jehojakim jego poddanym przez trzy lata; lecz wycofał się i zbuntował się przeciwko niemu.
7.TYSIĄCL.WYD5Za jego dni Nabuchodonozor, król babiloński, ruszył na wojnę. Jojakim był mu poddany przez trzy lata, potem na nowo zbuntował się przeciwko niemu.
8.BRYTYJKAZa jego czasów wyruszył Nebukadnesar, król babiloński, i Jehojakim był jego lennikiem przez okres trzech lat, potem jednak znów się zbuntował przeciwko niemu.
9.POZNAŃSKAZa jego dni Nebukadnezar, król Babilonu, wyprawił się przeciw niemu. Jojakim trzy lata był jego wasalem i znowu się zbuntował [przeciw] niemu.
10.WARSZ.PRASKAZa jego czasów król babiloński Nabuchodonozor podjął przeciw niemu wyprawę, po której Jojakim stał się jego poddanym. Po trzech latach wypowiedział mu jednak posłuszeństwo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za jego dni nadciągnął król babiloński Nabukadnecari Jojakim na trzy lata został jego lennikiem; jednak potem znowu od niego się wyrwał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZa jego czasów najechał kraj Nebukadnesar, król Babilonu, i Jehojakim został jego poddanym na trzy lata. Potem jednak zbuntował się przeciwko niemu.