« 2Krl 24:9 2 Księga Królewska 24:10 2Krl 24:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTego czasu przyjeli słudzy Nabuchodonozor krola babiłońskiego do Jerusalema i oblegli miasto z działy rozmaitymi.
2.WUJEK.1923W onym czasie przyciągnęli słudzy Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, do Jeruzalem, i obtoczone jest miasto szańcami.
3.GDAŃSKA.1881Czasu onego przyciągnęli słudzy Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, przeciwko Jeruzalemowi, i przyszło miasto w oblężenie.
4.GDAŃSKA.2017W tym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla Babilonu, wyruszyli przeciw Jerozolimie i przyszło do oblężenia miasta.
5.CYLKOWOnego czasu nadciągnęli słudzy Nebukadnecara, króla babilońskiego, przeciw Jerozolimie i podległo miasto oblężeniu.
6.KRUSZYŃSKIW owym czasie słudzy króla babilońskiego wystąpili przeciwko Jeruzalem i miasto było oblężone.
7.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto.
8.BRYTYJKAW tym czasie nadciągnęli słudzy Nebukadnesara, króla babilońskiego, pod Jeruzalem i miasto zostało oblężone.
9.POZNAŃSKAW owym czasie słudzy Nebukadnezara, króla Babilonu, wyruszyli przeciw Jerozolimie i przyszło do oblężenia miasta.
10.WARSZ.PRASKAZa jego czasów słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, ruszyli na Jerozolimę i zaczęli ją oblegać.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego czasu nadciągnęli przeciw Jeruszalaim słudzy babilońskiego króla Nebukadnecara i miasto poległo przy oblężeniu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie ściągnęli pod Jerozolimę podwładni króla Babilonu Nebukadnesara i miasto zostało oblężone.