« 2Krl 24:11 2 Księga Królewska 24:12 2Krl 24:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wyszedł Joachym krol Juda ku krolowi babiłońskiemu, on a mać jego, a sługi jego, a książęta jego, i poddani jego, i przyjął je k sobie krol babiłoński osmego lata krolowania swego.
2.WUJEK.1923I wyszedł Joachin, król Judzki, do króla Babilońskiego, sam i matka jego i słudzy jego i książęta jego i rzezańcy jego: i przyjął go król Babiloński roku ósmego królowania swego.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedł Joachyn, król Judzki, do króla Babilońskiego, on i matka jego, i słudzy jego, i książęta jego, i dworzanie jego, i wziął go król Babiloński roku ósmego królowania swego.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Joachin, król Judy, wyszedł do króla Babilonu, on i jego matka, jego słudzy, jego książęta i jego dworzanie. I król Babilonu pojmał go w ósmym roku swego panowania.
5.CYLKOWWyszedł Jojachin, król judzki, do króla babilońskiego, on wraz z matką swą i sługami i książętami i podkomorzymi swoimi. I tak zabrał go król babiloński ósmego roku panowania swego.
6.KRUSZYŃSKITedy wyszedł Jehojakin, król judzki, do króla babilońskiego - on wraz z matką swoją, sługami swoimi, książętami swoimi oraz z rzezańcami swoimi i zabrał go król babiloński w ósmym roku swego panowania.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński zabrał go w ósmym roku swego panowania.
8.BRYTYJKAWyszedł Jehojachin, król judzki wraz ze swoją matką i ze swoim dworem, i swymi dostojnikami, i eunuchami do króla babilońskiego. Wtedy król babiloński kazał go pojmać w ósmym roku swojego panowania
9.POZNAŃSKAKról Jojakin poddał się królowi Babilonu, [to jest] on, jego matka, jego słudzy, jego książęta i jego dostojnicy. Król babiloński wziął go [do niewoli] w ósmym roku swego panowania.
10.WARSZ.PRASKANa jego spotkanie wyszedł król judzki Jojakin razem ze swoją matką, ze swymi sługami, dowódcami wojskowymi i dworzanami. A król Babilonu wziął go do niewoli. Było to w ósmym roku panowania Nabuchodonozora.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.do króla babilońskiego wyszedł król judzki Jojachin; on, wraz ze swą matką, sługami, książętami oraz swoimi dworzanami. I tak, ósmego roku swojego panowania, król babiloński go zabrał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITkról Judy Jehojachin wyszedł do niego wraz ze swoją matką, dworem, książętami i urzędnikami. Król Babilonu pojmał go wówczas. Było to w ósmym roku jego panowania.