« 2Krl 24:12 2 Księga Królewska 24:13 2Krl 24:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pobrał odtąd wszytki skarby domu bożego a domu krolowa i stłukli wszytki sędy złote, jeż był uczynił Salomon krol israhelski w domu bożem podle słowa bożego.
2.WUJEK.1923I wyniósł zonąd wszystkie skarby domu Pańskiego i skarby domu królewskiego: i potłukł wszystkie naczynia złote, które był sprawił król Salomon Izraelski w kościele Pańskim według słowa Pańskiego.
3.GDAŃSKA.1881I wyniósł stamtąd wszystkie skarby domu Pańskiego, i skarby domu królewskiego, i potłukł wszystkie naczynia złote, które był sprawił Salomon, król Izraelski, w kościele Pańskim, jako był powiedział Pan.
4.GDAŃSKA.2017I wyniósł stamtąd wszystkie skarby domu PANA i skarby domu królewskiego i pokruszył wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król Izraela, dla świątyni PANA, tak jak zapowiedział PAN.
5.CYLKOWI uprowadził ztamtąd wszystkie skarby przybytku Wiekuistego i skarby pałacu królewskiego, i rozbił wszystkie naczynia złote, które sporządził Salomon, król izraelski, w przybytku Wiekuistego, jako zapowiedział Wiekuisty.
6.KRUSZYŃSKIWywiózł też stąd wszystkie skarby domu Bożego, tudzież skarby domu królewskiego, połamał wszystkie przedmioty złote, jakie sprawił Salomon, król izraelski w świątyni Bożej, jako przepowiedział Bóg.
7.TYSIĄCL.WYD5Zabrał stamtąd również wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej - tak jak Pan przepowiedział.
8.BRYTYJKAI kazał wywieźć stamtąd wszystkie skarby świątyni Pana i skarby królewskiego domu i potłuc wszystkie złote naczynia, które sporządził Salomon, król izraelski, dla przybytku Pana, jak to zapowiedział Pan.
9.POZNAŃSKAWywiózł stamtąd wszystkie skarby Świątyni Jahwe i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król Izraela, dla miejsca Świętego [Świątyni] Jahwe, tak jak zapowiedział Jahwe.
10.WARSZ.PRASKANabuchodonozor zabrał również wszystko, co było w skarbcach świątyni Jahwe oraz w skarbcach pałacu królewskiego; poniszczył wszystkie przedmioty kultu ze złota, wykonane dla świątyni przez Salomona, króla izraelskiego – zgodnie z tym, co przepowiedział Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto uprowadził stamtąd wszystkie skarby Przybytku WIEKUISTEGO, skarby pałacu królewskiego oraz rozbił wszystkie złote naczynia, które dla Przybytku WIEKUISTEGO wykonał król israelski Salomon – jak zapowiedział WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWywiózł wtedy z miasta wszystkie skarby świątyni PANA i skarby pałacu królewskiego i potłukł wszystkie złote sprzęty, które król Izraela Salomon przygotował dla świątyni PANA. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią PANA.