« 2Krl 24:13 2 Księga Królewska 24:14 2Krl 24:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przewiodł wszytek Jerusalem i wszytka książęta, a wszytkę ❬silną❭ wojskę dziesięć tysiącow w jęcstwo a wszelkiego rzemięślnika i złotnika, a nie ostawiono niczego kromie ubogiego luda ziemskiego.
2.WUJEK.1923I przeniósł wszystko z Jeruzalem i wszystkie książęta i wszystkie mocarze wojska, dziesięć tysięcy w niewolą, i wszelkiego rzemieślnika i oboźne, i nie zostało nic, oprócz ubogich z ludzi ziemie.
3.GDAŃSKA.1881I przeniósł wszystko Jeruzalem, i wszystkich książąt, i wszystek lud rycerski, więźniów dziesięć tysięcy, i wszystkich cieśli, i kowali, a nie został tam nikt, oprócz ubogiego ludu onej ziemi.
4.GDAŃSKA.2017I przesiedlił całą Jerozolimę: wszystkich książąt, wszystkich dzielnych wojowników – dziesięć tysięcy jeńców, oraz wszystkich rzemieślników i kowali. Nie pozostał nikt oprócz ubogiego ludu tej ziemi.
5.CYLKOWI uprowadził całą Jerozolimę, wszystkich przełożonych i całe rycerstwo dzielne, w liczbie dziesięciu tysięcy, do niewoli, a nadto wszystkich płatnerzy i majstrów fortecznych. Nie pozostało nic, prócz najbiedniejszej ludności kraju.
6.KRUSZYŃSKIUprowadził też do niewoli całe Jeruzalem, wszystkich książąt i wszystkich dzielnych do wojny - dziesięć tysięcy niewolników - wszystkich rzemieślników i kowali, nie pozostawiając jak tylko ubogie pospólstwo.
7.TYSIĄCL.WYD5I uprowadził na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy wziętych do niewoli, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju.
8.BRYTYJKAI zagarnął do niewoli całe Jeruzalem, wszystkich dostojników i całe rycerstwo, dziesięć tysięcy jeńców oraz wszystkich kowali i ślusarzy; nie pozostał nikt oprócz biedoty spośród prostego ludu.
9.POZNAŃSKAUprowadził całą Jerozolimę: wszystkich książąt i wszystkich najdzielniejszych żołnierzy, dziesięć tysięcy jeńców, wszystkich kowali i ślusarzy. Nie pozostał [nikt] oprócz ubogiego ludu ziemi.
10.WARSZ.PRASKAUprowadził do niewoli wszystkich mieszkańców Jerozolimy: dowódców wojskowych i wojowników – razem dziesięć tysięcy – oraz wszystkich ślusarzy i kowali. Na miejscu została tylko ludność najuboższa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto uprowadził do niewoli całe Jeruszalaim, wszystkich przełożonych i całe dzielne rycerstwo, w liczbie dziesięciu tysięcy, wszystkich płatnerzy oraz fortecznych majstrów. Nie pozostał nikt, oprócz najbiedniejszej ludności kraju.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNebukadnesar uprowadził ponadto całą Jerozolimę, wszystkich książąt, wszystkich dzielniejszych wojowników w liczbie dziesięciu tysięcy jeńców, wszystkich rzemieślników i ślusarzy - i nie pozostał nikt prócz biedniejszych mieszkańców kraju.