« 2Krl 24:14 2 Księga Królewska 24:15 2Krl 24:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przewiodł Joachyma do Babiłona a matkę jego i żonę jego, i służebniki jego, a sędzie ziemskie podle jęcia z Jerusalema do Babiłona,
2.WUJEK.1923Przeniósł téż Joachina do Babilonu i matkę królewską i żony królewskie i rzezańce jego; i sędzię ziemie zabrał w niewolą z Jeruzalem do Babilonu.
3.GDAŃSKA.1881Przeniósł i Joachyna do Babilonu, i matkę królewską, i żony królewskie, i dworzan jego, i rycerski lud onej ziemi zawiódł w niewolę z Jeruzalemu do Babilonu.
4.GDAŃSKA.2017Przeniósł też do Babilonu Joachina. A także matkę króla, żony króla, jego dworzan i dostojników tej ziemi zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.
5.CYLKOWI uprowadził Jojachina do Babilonu; również i matkę króla i żony królewskie i podkomorzych jego i najznakomitszych kraju uprowadził w niewolę, z Jerozolimy do Babilonu.
6.KRUSZYŃSKIUprowadził do niewoli, do Babilonu, Jehojakina, tudzież matkę króla i żony króla, rzezańców jego i wielmożów kraju - uprowadził do niewoli z Jeruzalem do Babilonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Uprowadził też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju uprowadził z Jerozolimy do Babilonu.
8.BRYTYJKAUprowadził do Babilonu Jehojachina, a także królową matkę i żony króla i jego eunuchów, i możnych kraju uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu.
9.POZNAŃSKAUprowadził do Babilonu Jojakina i matkę króla, żony królewskie i jego dostojników. Wziął do niewoli z Jerozolimy do Babilonu możnych kraju.
10.WARSZ.PRASKAUprowadził do Babilonu Jojakina. Wziął także z Jerozolimy do Babilonu matkę króla, wszystkie jego żony i wszystkich dworzan oraz wszystkich możnych kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem uprowadził Jojachina do Babilonu; również z Jeruszalaim uprowadził w niewolę do Babilonu matkę króla, królewskie żony, jego dworzan oraz najznamienitszych kraju.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Babilonu uprowadził zatem z Jerozolimy do Babilonu jako jeńców: Jehojachina, jego matkę, żony, urzędników i przywódców ludu.