« 2Krl 24:15 2 Księga Królewska 24:16 2Krl 24:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wszytki męże silne siedm tysiącow, a rzemięślnikow a złotnikow tysiąc, a wszytki męże silne a waleczne, i wiodł je krol babiłoński do Babiłona
2.WUJEK.1923I wszystkich mężów mężnych siedm tysięcy, a rzemieślników i oboźnych tysiąc, wszystkie męże mocne i waleczne: i zaprowadził je król Babiloński w niewolą do Babilonu.
3.GDAŃSKA.1881Wszystkich też mężów walecznych siedm tysięcy, i cieśli, także i kowali tysiąc, i wszystkich godnych ku bojowi, tych zawiódł w niewolę król Babiloński do Babilonu.
4.GDAŃSKA.2017Także wszystkich dzielnych mężów w liczbie siedmiu tysięcy, tysiąc rzemieślników i kowali oraz wszystkich zdolnych do walki – tych zabrał król Babilonu do niewoli do Babilonu.
5.CYLKOWNadto wszystkich ludzi wojennych, w liczbie siedmiu tysięcy, i płatnerzy i majstrów fortecznych, w liczbie tysiąca, wszystkich dzielnych, sposobnych do boju - uprowadził ich król babiloński w niewolę do Babilonu.
6.KRUSZYŃSKIWszystkich mężczyzn zdolnych do wojny siedem tysięcy, nadto rzemieślników i kowali tysiąc, wszystkich rycerzy uprawiających wojnę - uprowadził ich król babiloński do niewoli w Babilonii.
7.TYSIĄCL.WYD5Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził na wygnanie do Babilonu.
8.BRYTYJKANadto wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy i tysiąc kowali i ślusarzy, całe rycerstwo zdatne do walki, uprowadził król babiloński do niewoli, do Babilonu.
9.POZNAŃSKAKról babiloński uprowadził do niewoli do Babilonu wszystkich żołnierzy siedem tysięcy, tysiąc kowali i ślusarzy oraz wszystkich najdzielniejszych żołnierzy.
10.WARSZ.PRASKAPrócz tego król babiloński uprowadził do Babilonu wszystkich zdolnych do noszenia broni w liczbie siedmiu tysięcy, wszystkich ślusarzy i kowali w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników i mężczyzn przydatnych w czasie działań wojennych.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wszystkich wojskowych ludzi w liczbie siedmiu tysięcy, płatnerzy oraz fortecznych majstrów w liczbie tysiąca; tak król babiloński uprowadził w niewolę do Babilonu wszystkich zdatnych do boju.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITUprowadził także wszystkich ludzi bogatszych w liczbie siedmiu tysięcy, rzemieślników i ślusarzy w liczbie tysiąca i wszystkich wojowników z doświadczeniem w walce. Tych, jako wygnańców, sprowadził król Babilonu do siebie.