« 2Krl 24:16 2 Księga Królewska 24:17 2Krl 24:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ustawił Matanasse stryja jego krolem w w miasto jego, a zdział jemu jimię Sedechyjasz.
2.WUJEK.1923A królem uczynił Mathaniasza, stryja jego, miasto niego: i dał mu imię Sedekiasz.
3.GDAŃSKA.1881A królem postanowił król Babiloński króla Matanijasza, stryja jego, miasto niego, i odmienił mu imię, a nazwał go Sedekijasz.
4.GDAŃSKA.2017W jego miejsce król Babilonu ustanowił królem jego stryja Mattaniasza i zmienił mu imię na Sedekiasz.
5.CYLKOWPoczem ogłosił król babiloński Matanję, stryja jego, królem miasto niego, i odmienił imię jego na Cydkjasza.
6.KRUSZYŃSKII król babiloński naznaczył na jego miejsce królem Matanię, zmieniwszy jego imię na Sedecjasza.
7.TYSIĄCL.WYD5W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
8.BRYTYJKANa jego miejsce ustanowił król babiloński królem jego stryja Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedekiasz.
9.POZNAŃSKANa miejsce Jojakina król Babilonu ustanowił królem jego stryja Mattaniasza i zmienił mu imię na Sedecjasz.
10.WARSZ.PRASKAKrólem na miejsce Jojakina uczynił król babiloński krewnego Jojakina, Mattaniasza, któremu zmienił imię na Sedecjasz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król babiloński, zamiast niego ogłosił królem Matanję, jego stryja, oraz zmienił jego imię na Cydkjasz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZamiast Jehojachina Nebukadnesar ustanowił królem jego stryja Mataniasza, zmieniając mu przy tym imię na Sedekiasz.