« 2Krl 24:17 2 Księga Królewska 24:18 2Krl 24:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWe dwudziestu a w jenem lecie był Sedechyjasz, gdy począł krolować, a jedennaćcie lat krolował w Jerusalemie, jimię macierzy jego było Amicha, dziewka Jeremijaszowa s Lobna,
2.WUJEK.1923Dwadzieścia lat i rok miał wieku Sedekiasz, gdy królować począł, a jedenaście lat królował w Jeruzalem. Imię matki jego było Amital, córka Jeremiaszowa z Lobny.
3.GDAŃSKA.1881Dwadzieścia i jeden lat miał Sedekijasz, gdy królować począł, a jedenaście lat królował w Jeruzalemie; a imię matki jego było Chamutal, córka Jermijaszowa z Lebny.
4.GDAŃSKA.2017Sedekiasz miał dwadzieścia jeden lat, kiedy zaczął królować, i królował jedenaście lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Chamutal i była córką Jeremiasza z Libny.
5.CYLKOWDwadzieścia i jeden lat miał Cydkjasz, gdy rządy objął, a jedenaście lat panował w Jerozolimie. Imię zaś matki jego: Chamutal, córka Jeremjasza, z Libny.
6.KRUSZYŃSKISedecjasz miał dwadzieścia jeden rok, gdy zaczął panować i panował jedenaście lat w Jeruzalem. Imię jego matki było Hamutal - córka Jeremiasza z Libna.
7.TYSIĄCL.WYD5W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat, a panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Chamutal i była córką Jeremiasza z Libny.
8.BRYTYJKASedekiasz miał dwadzieścia jeden lat, gdy objął władzę królewską, a panował jedenaście lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Chamutal, była córką Jeremiasza z Libny.
9.POZNAŃSKASedecjasz miał dwadzieścia jeden lat, gdy zaczął panować. Jedenaście lat królował w Jerozolimie. Jego matka nazywała się Chamital [i była] córką Jirmejahu z Libny.
10.WARSZ.PRASKAWstępując na tron, Sedecjasz miał dwadzieścia lat, a sprawował władzę w Jerozolimie przez lat jedenaście. Jego matka nazywała się Chamutal i była córką Jeremiasza z Libny.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cydkjasz, gdy objął rządy, miał dwadzieścia jeden lat, a panował w Jeruszalaim jedenaście lat. Zaś imię jego matki to Chamutal, córka Jeremjasza z Libny.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSedekiasz miał dwadzieścia jeden lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie jedenaście lat. Jego matka miała na imię Chamutal i była córką Jeremiasza z Libny.