« 2Krl 24:2 2 Księga Królewska 24:3 2Krl 24:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczyniono to przez słowo boże przeciw Judowi, aby ją zagładził przed sobą prze grzechy Manasowy a prze wszytko, cso czynił,
2.WUJEK.1923A to stało się przez słowo Pańskie przeciw Judzie, aby go zniósł przed sobą, dla grzechów Manasse wszystkich, które czynił:
3.GDAŃSKA.1881Zaiste stało się to podług słowa Pańskiego przeciwko Judzie, aby go odrzucił od oblicza swego dla grzechów Manasesowych, według wszystkiego, co był uczynił;
4.GDAŃSKA.2017Owszem, zgodnie z poleceniem PANA spotkało to Judę, aby odrzucić go sprzed jego oblicza za grzechy Manassesa, za to wszystko, co uczynił;
5.CYLKOWTylko z powodu wyrzeczenia Wiekuistego przypadło to na Judę, aby go usunąć z przed oblicza Swojego, dla grzechu Manasy, wedle wszystkiego co uczynił.
6.KRUSZYŃSKIStało się to wyłącznie przeciwko Judei na rozkaz Boga, aby ją odsunąć od oblicza Jego za wszystkie grzechy Manassesa, jakich się dopuścił,
7.TYSIĄCL.WYD5Jedynie z rozkazu Pana przyszło to na Judę po to, by go odrzucić od oblicza Jego skutkiem grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego, co popełnił.
8.BRYTYJKADoprawdy, zgodnie ze słowem Pana spotkało to Judę, aby usunąć ją sprzed oblicza jego za grzechy Manassesa, za to wszystko, co uczynił,
9.POZNAŃSKAWszakże z woli Jahwe [doszło] do usunięcia Judy sprzed Jego oblicza za wszystkie grzechy Manassego, które popełnił,
10.WARSZ.PRASKAWszystko to, co spadło na Judę, było zgodne z wolą Jahwe, który postanowił usunąć sprzed swego oblicza Judę z powodu występków popełnionych przez Manassesa
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przypadło to na Judę tylko z wypowiedzi WIEKUISTEGO, by go usunąć sprzed Swojego oblicza z powodu grzechu Menasy oraz wszystkiego, co uczynił.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOwszem, wszystko to spotkało Judę na polecenie PANA, aby usunąć ją sprzed Jego oblicza za grzechy Manassesa, za to wszystko, co uczynił,