« 2Krl 24:4 2 Księga Królewska 24:5 2Krl 24:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle jini uczyncy Joachym i wszytko, cso czynił, popisano w księgach skutkow dni krolow Juda. I umarł Joachym s oćcy swymi,
2.WUJEK.1923A ostatek mów Joakimowych i wszystko, co czynił, aza to nie napisano jest w księgach mów dni królów Judzkich? I zasnął Joakim z ojcy swymi:
3.GDAŃSKA.1881A inne sprawy Joakimowe, i wszystko co czynił, zapisane w kronikach o królach Judzkich.
4.GDAŃSKA.2017A pozostałe dzieje Joakima i wszystko, co czynił, czy nie są zapisane w księdze kronik królów Judy?
5.CYLKOWA co do innych spraw Jojakima i wszystkiego czego dokonał, wszak napisano to w księdze dziejów królów judzkich.
6.KRUSZYŃSKIReszta dziejów Jehojakima i wszystko, czego dokonał, czyż to nie jest opisane w księdze Kronik królów judzkich?
7.TYSIĄCL.WYD5A czyż pozostałe dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
8.BRYTYJKAPozostałe zaś sprawy Jehojakima i wszystko, czego dokonał, zapisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
9.POZNAŃSKAReszta dziejów Jojakima i wszystko, co zdziałał, czyż te [sprawy] nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
10.WARSZ.PRASKAPozostałe dzieje Jojakima, wszystkie jego dokonania są opisane w Księdze Kronik Królów Judzkich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co do innych spraw Jojakima i wszystkiego, czego dokonał, to przecież napisano w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałe sprawy i dokonania Jehojakima zostały opisane w zwoju Dziejów królów Judy.