« 2Krl 24:5 2 Księga Królewska 24:6 2Krl 24:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa krolował ❬Joachym❭ syn jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923A Joachin, syn jego, królował miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881A tak zasnął Joakim z ojcami swymi, a królował Joachyn, syn jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017I Joakim zasnął ze swymi ojcami, a jego syn Joachin królował w jego miejsce.
5.CYLKOWI spoczął Jojakim przy ojcach swoich, i objął rządy syn jego, Jojachin, miasto niego.
6.KRUSZYŃSKII zasnął Jehojakim z ojcami swoimi, a Jehojakin, syn jego, panował zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5I spoczął Jojakim ze swymi przodkami, a syn jego, Jojakin, został w jego miejsce królem.
8.BRYTYJKAI spoczął Jehojakim ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Jehojachin, jego syn.
9.POZNAŃSKAJojakim spoczął ze swoimi przodkami. Po nim królował jego syn, Jojakin.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Jojakim odszedł do swoich przodków, władzę po nim objął jego syn Jojakin.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jojakim spoczął przy swoich przodkach, a rządy zamiast niego objął jego syn Jojachin.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jehojakim spoczął ze swoimi ojcami, władzę po nim objął jego syn Jehojachin.