« 2Krl 24:7 2 Księga Królewska 24:8 2Krl 24:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOśmnaćcie lat był w starz Joachym, gdy począł krolować, a trzy miesiące krolował w Jerusalem, jimię macierzy jego Naescha dziewka Elnatanowa s Jerusalema,
2.WUJEK.1923Ośmnaście lat było Joachinowi, gdy począł królować, a trzy miesiące królował w Jeruzalem. Imię matki jego Nohesta, córka Elnathan z Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Ośmnaście lat miał Joachyn, gdy królować począł, a trzy miesiące królował w Jeruzalemie. Imię matki jego było Nehusta, córka Elnatanowa z Jeruzalemu.
4.GDAŃSKA.2017Joachin miał osiemnaście lat, kiedy zaczął królować, i królował trzy miesiące w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Nechuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy.
5.CYLKOWOśmnaście lat miał Jojachin, gdy rządy objął, a trzy miesiące panował w Jerozolimie. Imię zaś matki jego: Nechuszta, córka Elnatana, z Jerozolimy.
6.KRUSZYŃSKIJehojakin miał osiemnaście lat, gdy zaczął panować i panował trzy miesiące w Jeruzalem. Imię jego matki było Nehuszta - córka Elnatana z Jeruzalem.
7.TYSIĄCL.WYD5W chwili objęcia rządów Jojakin miał osiemnaście lat, a panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matka jego miała na imię Nechuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy.
8.BRYTYJKAJehojachin miał osiemnaście lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie trzy miesiące. Matka jego nazywała się Nechuszta, była córką Elnatana z Jeruzalemu.
9.POZNAŃSKAJojakin miał osiemnaście lat, gdy zaczął panować. Trzy miesiące królował w Jerozolimie. Jego matka nazywała się Nechuszta [i była] córką Elnatana z Jerozolimy.
10.WARSZ.PRASKAWstępując na tron, Jojakin miał osiemnaście lat, a sprawował władzę w Jerozolimie tylko przez trzy miesiące. Jego matka nazywała się Nechuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jojachin, gdy objął rządy, miał osiemnaście lat, a panował w Jeruszalaim trzy miesiące. Imię jego matki to Nechuszta, córka Elnatana z Jeruszalaim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJehojachin miał osiemnaście lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie trzy miesiące. Jego matka miała na imię Nechuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy.