« 2Krl 24:20 2 Księga Królewska 25:1 2Krl 25:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy się stało dziewiątego lata krolowania jego, dziesiątego miesiąca a dziesiątego dnia tego miesiąca przyjał Nabuchodonozor krol babiłoński, on a wszytka wojska jego, do Jerusalema a oblegli je, a uczynili około jego ćwirdze.
2.WUJEK.1923I stało się roku dziewiątego królestwa jego, miesiąca dziesiątego, dziesiątego dnia miesiąca, przyciągnął Nabuchodonozor, król Babiloński, sam i wszystko wojsko jego do Jeruzalem, i oblegli je i pobudowali około niego szańce.
3.GDAŃSKA.1881I stało się roku dziewiątego królowania jego, miesiąca dziesiątego, dnia dziesiątego tegoż miesiąca, że przyciągnął Nabuchodonozor, król Babiloński, on i wszystko wojsko jego przeciw Jeruzalemowi, i położył się obozem u niego, a porobił przeciwko niemu szańce w około.
4.GDAŃSKA.2017W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca, dziesiątego dnia tego miesiąca, Nabuchodonozor, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem wyruszył przeciw Jerozolimie, rozbił obóz pod nią i zbudował przeciwko niej szańce dokoła.
5.CYLKOWI stało się roku dziewiątego panowania jego, miesiąca dziesiątego, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, że przyciągnął Nebukadnecar, król babiloński, on wraz z całem wojskiem swojem, przeciw Jerozolimie i oblegali ją, i zbudowali przeciw niej wał wokoło.
6.KRUSZYŃSKIW roku dziewiątym jego panowania, w miesiącu dziesiątym, dziesiątego dnia miesiąca, przybył Nebukadneccar, król babiloński - sam, wraz ze wszystkim wojskiem swoim pod Jeruzalem, rozłożywszy przeciwko niemu obóz; i zbudowali przeciwko dookoła baszty.
7.TYSIĄCL.WYD5W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia miesiąca wyruszył król babiloński, Nabuchodonozor, z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie, oblegał ją, budując dokoła niej wały oblężnicze.
8.BRYTYJKAW dziewiątym roku jego panowania, w dziesiątym miesiącu dziesiątego dnia tegoż miesiąca, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, wraz z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem, obległ je i usypał wokoło niego szańce.
9.POZNAŃSKAW dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca, dziesiątego [dnia] miesiąca Nebukadnezar, król babiloński, przybył sam wraz z całym swym wojskiem pod Jerozolimę, obległ ją i wokół niej zbudowano wały.
10.WARSZ.PRASKAW dziewiątym roku panowania króla Sedecjasza, dziesiątego dnia dziesiątego miesiąca, Nabuchodonozor, król babiloński, wyruszył z całym swoim wojskiem, żeby zaatakować Jerozolimę. Rozbito obozy pod miastem i usypano dokoła murów miasta oblężnicze wały.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziewiątego roku jego panowania, dziesiątego miesiąca, dziesiątego dnia tego miesiąca stało się, że przyciągnął przeciw Jeruszalaim król babiloński Nabukadnecar; on, wraz z całym swoim wojskiem, zaczęli ją oblegać i wokoło, zbudowali przeciwko niej wał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tym, w dziewiątym roku panowania Sedekiasza, w dziesiątym miesiącu, w dziesiątym dniu tego miesiąca, nadciągnął Nebukadnesar, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem, pod Jerozolimę, otoczył ją i zbudował przeciwko niej wał.