« 2Krl 9:35 2 Księga Królewska 9:36 2Krl 9:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wróciwszy się powiedzieli mu. I rzekł Jehu: Mowa Pańska jest, którą mówił przez sługę swego, Eliasza Thesbitczyka, rzekąc: Na roli Jezrahelskiéj zjedzą psi ciało Jezabel.
2.GDAŃSKA.1881A wróciwszy się, oznajmili mu to. Który rzekł: Wypełniło się słowo Pańskie, które powiedział przez sługę swego Elijasza Tesbitę, mówiąc: Na polu Jezreel zjedzą psy ciało Jezabeli.
3.GDAŃSKA.2017Wrócili więc i oznajmili mu to. On zaś powiedział: Wypełniło się słowo PANA, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbitę: Na polu Jizreel psy zjedzą ciało Jezabel.
4.CYLKOWWrócili tedy i opowiedzieli mu to, i rzekł: Tak spełniło się owo słowo Wiekuistego, które wyrzekł przez sługę swojego, Eljasza Tysbitę: Na łanie izreelskim poźrą psy ciało Izebeli.
5.KRUSZYŃSKIA powróciwszy, powiadomili go, a on rzekł: "Takie jest słowo Jahwe, które wypowiedział przez pośrednictwo sługi swego, Eljasza Tiszbijczyka, głosząc: Na działce pola w Izreel psy zjedzą ciało Jezebeli;
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedział: Oto słowo Pana, które wypowiedział przez sługę swego, Eliasza z Tiszbe: Na polu Jizreel psy będą żarły ciało Izebel.
7.BRYTYJKAPowrócili więc i donieśli mu o tym. A on rzekł: To jest spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbitę, tej treści: Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel.
8.POZNAŃSKAWrócili więc i oznajmili mu. [On] zaś powiedział: - [Spełniło się zatem] to słowo, które Jahwe wypowiedział przez swojego sługę Eliasza Tiszbitę mówiąc: Psy pożrą ciało Jezabel w posiadłości Jizreel.
9.WARSZ.PRASKAKiedy wrócili i donieśli o tym Jehu, on rzekł: Oto, co przepowiedział Jahwe przez usta swego sługi Eliasza z Tiszbe: Na polu w Jizreel psy rozszarpią ciało Izebel.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wrócili oraz mu to opowiedzieli; a rzekł: Tak spełniło się słowo WIEKUISTEGO, które wypowiedział przez swojego sługę Eliasza, Tysbitę: Psy pożrą ciało Izebeli na łanie jezreelskim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPowrócili więc i donieśli mu o tym. A on na to: Tak spełniło się Słowo PANA, które wypowiedział za pośrednictwem swojego sługi Eliasza Tiszbity: Na posiadłości w Jizreel psy pożrą ciało Izebel,