« 1Krn 1:10 1 Księga Kronik 1:11 1Krn 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Mesraim zrodził Ludym i Ananim i Laabim i Nephtuim,
2.GDAŃSKA.1881Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,
3.GDAŃSKA.2017Misraim spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima;
4.KRUSZYŃSKIMicraim zaś zrodził: Ludiim, Anamim, Lehabim, Naftuhim.
5.TYSIĄCL.WYD5Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
6.BRYTYJKAMisraim zrodził Ludyjczyków, Anamijczyków, Lehabijczyków i Naftuchijczyków,
7.POZNAŃSKAMicraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
8.WARSZ.PRASKAOd Misraima pochodzą Ludyci, Anamici, Lehabici, Naftuchici,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Micraim spłodził Ludów, Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMisraim został ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,