« 1Krn 1:13 1 Księga Kronik 1:14 1Krn 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Jebuzejczyka i Amorrejczyka i Gergezejczyka:
2.GDAŃSKA.1881I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka,
3.GDAŃSKA.2017Jebusytę, Amorytę i Girgaszytę;
4.KRUSZYŃSKIoraz Jebusejczyka, Amorejczyka, Girgezejczyka,
5.TYSIĄCL.WYD5oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,
6.BRYTYJKAOraz Jebuzejczyków i Amorejczyków, i Girgazyjczyków,
7.POZNAŃSKAa także Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,
8.WARSZ.PRASKAJebuzyci, Amoryci, Girgaszyci,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jebusytę, Emorejczyka, Girgaszytę,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJebuzytów i Amorytów, Girgaszytów