« 1Krn 1:18 1 Księga Kronik 1:19 1Krn 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Heberowi urodzili się dwaj synowie, imię jednemu Phaleg, iż za czasów jego rozdzielona jest ziemia, a imię brata jego Jektan.
2.GDAŃSKA.1881A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.
3.GDAŃSKA.2017Eberowi zaś urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została rozdzielona, a imię brata jego – Joktan.
4.KRUSZYŃSKIHeberowi zaś urodzili się dwaj synowie: imię jednego było Peleg, za jego bowiem czasów została ziemia podzielona; imię zaś drugiego Joktan.
5.TYSIĄCL.WYD5Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.
6.BRYTYJKAEberowi urodzili się dwaj synowie, z których jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielono ziemię, brat zaś jego miał na imię Joktan.
7.POZNAŃSKAEberowi urodziło się dwóch synów; jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została podzielona, a brat jego miał na imię Joktan.
8.WARSZ.PRASKAEber zaś miał dwóch synów: jeden nazywał się Peleg [to znaczy: podział], bo za jego czasów została podzielona cała ziemia, a jego brat miał na imię Joktan.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Eberowi urodzili się dwaj synowie: Imię jednego Peleg, gdyż za jego dni została rozdzielona ziemia, a imię jego brata to Joktan.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITHeberowi natomiast urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została podzielona, a jego brat miał na imię Joktan.