« 1Krn 1:19 1 Księga Kronik 1:20 1Krn 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Jektan zrodził Elmodad i Saleph i Asarmoth i Jare,
2.GDAŃSKA.1881A Jektan spłodził Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha,
3.GDAŃSKA.2017Joktan spłodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha;
4.KRUSZYŃSKIJoktan zrodził Almadada, Szalefa, Hacarmaweta, Jareha,
5.TYSIĄCL.WYD5Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
6.BRYTYJKAJoktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarwameta, Jeracha,
7.POZNAŃSKAJoktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chacarmaweta, Jaracha,
8.WARSZ.PRASKAJoktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Joktan spłodził Almodada, Szalefa, Chocarmaweta, Jeracha,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJoktan zrodził Almodada i Szelefa, Chasarwameta, Jeracha,