« 1Krn 1:31 1 Księga Kronik 1:32 1Krn 1:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A synowie Cetury, nałożnice Abrahamowéj, które porodziła: Zamran, Jeksan, Madan, Madyan, Jesbok i Sue. A synowie Jeksanowi: Saba i Dadan. A synowie Dadan: Assurym i Latusym i Laomim.
2.GDAŃSKA.1881A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła: Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan.
3.GDAŃSKA.2017A oto synowie Ketury, nałożnicy Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. A synowie Jokszana: Szeba i Dedan.
4.KRUSZYŃSKISynowie zaś Cetury, nałożnicy Abrahama; ta urodziła: Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szuaha. Synowie zaś Jokszana: Szeba i Dadan.
5.TYSIĄCL.WYD5Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.
6.BRYTYJKASynami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
7.POZNAŃSKASynami, których zrodziła Ketura, drugorzędna żona Abrahama, byli: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Iszbak i Szuach. Synami Jokszana byli: Szeba i Dedan.
8.WARSZ.PRASKAKetura, nałożnica Abrahama, urodziła Abrahamowi Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synami zaś Jokszana byli Saba i Dedan,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synami Ketury, nałożnicy Abrahama, których urodziła, byli: Zymran, Jokszan, Medan, Midjan, Iszbak i Szuach. Zaś synowie Jokszana to: Szeba i Dedan.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Ketury, nałożnicy Abrahama, to: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.