« 1Krn 1:35 1 Księga Kronik 1:36 1Krn 1:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synowie Eliphaz: Thenau, 0mar, Sephi, Gathan, Cenez, z Thamny Amalek.
2.GDAŃSKA.1881Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek.
3.GDAŃSKA.2017Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
4.KRUSZYŃSKISynowie Elifaza: Teman, Omar, Cefi, Gahtam, Kenaz, Timna i Amalek.
5.TYSIĄCL.WYD5Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
6.BRYTYJKASynami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gaatam, Kenaz, Timna i Amalek.
7.POZNAŃSKASynami Elifaza byli: Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
8.WARSZ.PRASKAsynami Elifaza zaś byli: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś synowie Elifaza to: Theman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz; i syn Thimny Amalek.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Elifaza to: Teman i Omar, Sefi i Gatam, Kenaz i - przez Timnę - Amalek.