« 1Krn 1:42 1 Księga Kronik 1:43 1Krn 1:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ci są królowie, którzy rozkazowali w ziemi Edom, przedtem niźli był król nad synmi Izrael: Bale, syn Beor: a imię miasta jego Denaba.
2.GDAŃSKA.1881Cić są królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem niż królował król nad synami Izraelskimi: Bela, syn Beorowy, a imię miasta jego Dynhaba.
3.GDAŃSKA.2017To byli królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim zapanował król nad synami Izraela: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba.
4.KRUSZYŃSKIOto królowie, którzy panowali w kraju Edom wprzód, zanim panował król nad synami Izraela: Bela, syn Beora; nazwa jego miasta była Dinhaba.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomus, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.
6.BRYTYJKAA oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim król objął władzę królewską nad synami izraelskimi: Bela, syn Beora, miasto zaś jego nazywało się Dinhaba.
7.POZNAŃSKAA oto królowie, którzy panowali w ziemi Edom, zanim jeszcze król zaczął panować nad Izraelem: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba.
8.WARSZ.PRASKAZanim Izraelici mieli jakiegokolwiek króla, w Edomie panowali już następujący królowie: Bela, syn Beora, ze stolicą w Dinbaha.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast ci władcy panowali w ziemi Edomu, zanim nad synami Israela zapanował król: Bela, syn Beora; a nazwa jego miasta to Dinhaba.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA oto królowie, którzy panowali w Edomie, zanim pojawili się królowie w Izraelu: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba.