« 1Krn 1:53 1 Księga Kronik 1:54 1Krn 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Książę Magdyel, książę Hiram: te książęta Edom.
2.GDAŃSKA.1881Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.
3.GDAŃSKA.2017Książę Magdiel, książę Iram. Oni byli książętami Edomu.
4.KRUSZYŃSKInaczelnik Magdijel, naczelnik Iram. Oto są naczelnicy Edomu.
5.TYSIĄCL.WYD5(1:53) naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.
6.BRYTYJKAKsiążę Magdiel, książę Iram. Ci byli książętami Edomu.
7.POZNAŃSKAksiążę z Magdiel i książę z Iramu. Oni to byli książętami Edomu.
8.WARSZ.PRASKA(12:53) naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Wszyscy oni byli naczelnikami poszczególnych rodów w Edomie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.książę Megdiel i książę Iram. Oto książęta Edomu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITksiążę Magdiel i książę Iram. Ci byli książętami Edomu.