« 1Krn 13:10 1 Księga Kronik 13:11 1Krn 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zamącił się Dawid, przeto iże Pan rozdzielił był Ozę a nazwał to mieśćce rozdzielenie Ozy aż do tego to dnia.
2.WUJEK.1923I zafrasował się Dawid, przeto że Pan rozdzielił Ozę: i nazwał ono miejsce Rozdzielenie Ozy aż do dnia tego.
3.GDAŃSKA.1881I zafrasował się Dawid, iż to rozerwanie Pan uczynił w Ozie; a przetoż nazwał ono miejsce Peres Oza, aż do dnia tego.
4.GDAŃSKA.2017I Dawid był wielce niezadowolony, że PAN tak srogo poraził Uzzę, dlatego nazwał to miejsce Peres-Uzza i tak jest nazywane do dziś.
5.KRUSZYŃSKIZasmucił się Dawid, że ten cios wymierzył Bóg Uzzie i nazwał to miejsce Perec-Uzza aż do dnia tego.
6.TYSIĄCL.WYD5A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę, i nazwał to miejsce Peres-Uzza; [tak jest] po dzień dzisiejszy.
7.BRYTYJKAI zmartwił się Dawid tym, że Pan przez tak nagły zgon porwał Uzzę, i nazwał tę miejscowość Peres-Uzza, i tak nazywa się ona do dnia dzisiejszego.
8.POZNAŃSKAI zasmucił się Dawid, że Jahwe tak bardzo ukarał Uzzę i nazwano to miejsce Perec-Uzza, [i nazywa się tak] aż po dzień dzisiejszy.
9.WARSZ.PRASKAA Dawida ogarnęło przygnębienie, że Jahwe tak surowo ukarał Uzzę. Od tego czasu aż po dzień dzisiejszy miejsce to nazywa się Peres–Uzza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Dawid się rozgniewał, że WIEKUISTY zrobił ten wyłom w Uzie; i dlatego nazwał to miejsce Peres Uza, aż do tego dnia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid był wstrząśnięty tym, że PAN potraktował Uzę w taki sposób, i nazwał to miejsce Peres-Uza. Tak nazywa się ono aż po dzień dzisiejszy.