« 1Krn 13:13 1 Księga Kronik 13:14 1Krn 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto ostała jest skrzynia boża w domu Obededom trzy miesiące. I pożegnał Bog domu jego i wszemu, csoż miał.
2.WUJEK.1923Mieszkała tedy skrzynia Boża w domu Obededom trzy miesiące. I błogosławił Pan domowi jego i wszystkiemu, co miał.
3.GDAŃSKA.1881I została skrzynia Boża między domownikami Obededomowymi w domu jego przez trzy miesiące. I błogosławił Pan domowi Obededomowemu i wszystkiemu, co miał.
4.GDAŃSKA.2017I arka Boga pozostała z domownikami Obed-Edoma w jego domu przez trzy miesiące. A PAN błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co miał.
5.KRUSZYŃSKIPozostała arka Boża w rodzinie Obededoma, w jego domu przez trzy miesiące i błogosławił Bóg domowi Obededoma i wszystkim którzy byli niego.
6.TYSIĄCL.WYD5I Arka Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące. A Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co posiadał.
7.BRYTYJKAI pozostała Skrzynia Boża w domu Obeda Edomczyka przez trzy miesiące, a Pan błogosławił domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należało.
8.POZNAŃSKAI pozostała Arka Boża w domu Obed-Edoma, w jego domu przez trzy miesiące. I Jahwe błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co do niego należało.
9.WARSZ.PRASKAW domu Obed–Edoma – razem z całą jego rodziną – pozostawała arka przez trzy miesiące. A Jahwe darzył swym błogosławieństwem dom Obed–Edoma i wszystko, co do niego należało.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Skrzynia Boga została przez trzy miesiące pomiędzy domownikami Obed Edoma, w jego domu. A WIEKUISTY błogosławił domowi Obed Edoma i wszystkiemu, co miał.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób skrzynia Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące. PAN błogosławił w tym czasie domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co do niego należało.