« 1Krn 15:24 1 Księga Kronik 15:25 1Krn 15:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto Dawid a urodzeńszy Israh❬e❭lszczy, a trybunowie szli ku przeniesieniu skrzynie zaślubienia bożego z domu Obededomowa s wiesielim.
2.WUJEK.1923A tak Dawid i wszyscy starsi Izraelscy i hetmani szli, aby przynieśli skrzynię przymierza Pańskiego z domu Obededom z radością.
3.GDAŃSKA.1881A tak Dawid i starsi Izraelscy, i hetmani nad tysiącami szli, aby przeprowadzili skrzynię przymierza Pańskiego z domu Obededomowego z weselem.
4.GDAŃSKA.2017Tak więc Dawid, starsi Izraela i tysiącznicy wyruszyli, aby z radością przenieść arkę przymierza PANA z domu Obed-Edoma.
5.KRUSZYŃSKIDawid wraz ze starszymi Izraela i dowódcami tysiączków postępowali w radości przy przenoszeniu arki przymierza Bożego z domu Obededoma.
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas to Dawid i starsi Izraela oraz wodzowie z wielką radością poszli, aby przenieść Arkę Przymierza Pańskiego z domu Obed-Edoma.
7.BRYTYJKAPoszli tedy Dawid i starsi izraelscy, i dowódcy oddziałów tysięcznych, aby w nastroju radosnym sprowadzić Skrzynię Przymierza Pańskiego z domu Obeda Edomczyka.
8.POZNAŃSKADawid, starsi Izraela i tysiącznicy ruszyli radośnie, by przenieść Arkę Przymierza Jahwe z domu Obed-Edoma.
9.WARSZ.PRASKADawid, starsi Izraela oraz dowódcy oddziałów, liczących po tysiąc ludzi, ruszyli więc z wielką radością w drogę, żeby sprowadzić Arkę Przymierza Jahwe z domu Obed–Edoma.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Dawid, starsi Israela i dowódcy nad tysiącami szli z weselem, by przeprowadzić Skrzynię Przymierza WIEKUISTEGO z domu Obed Edoma.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid i starsi Izraela oraz dowódcy tysięcy szli, aby z radością przenieść skrzynię Przymierza z PANEM z domu Obed-Edoma.