« 1Krn 15:25 1 Księga Kronik 15:26 1Krn 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż pomogł Bog kościelnym sługam, ktorzy nieśli skrzynię zaślubienia bożego, ofierowali siedm bykow a siedm skopow.
2.WUJEK.1923A gdy Bóg wspomógł Lewity, którzy nieśli skrzynię przymierza Pańskiego, ofiarowano siedm byków i siedm baranów.
3.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy Bóg wspomógł Lewitów, niosących skrzynię przymierza Pańskiego, że ofiarowali siedm wołów, i siedm baranów.
4.GDAŃSKA.2017I kiedy Bóg wspomógł Lewitów niosących arkę przymierza PANA, złożyli w ofierze siedem wołów i siedem baranów.
5.KRUSZYŃSKIGdy Bóg wspomógł lewitów niosących arkę przymierza Bożego, ofiarowano siedmiu wołów i siedmiu baranów.
6.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ Bóg wspomagał lewitów niosących Arkę Przymierza Pańskiego, ofiarowano siedem cielców i siedem baranów.
7.BRYTYJKAA ponieważ Bóg dopomógł Lewitom, którzy nieśli Skrzynię Przymierza Pańskiego, złożono na krwawą ofiarę siedem cielców i siedem baranów.
8.POZNAŃSKAPonieważ Jahwe wspierał lewitów niosących Arkę Przymierza Jahwe, złożono w ofierze siedem wołów i siedem baranów.
9.WARSZ.PRASKAKiedy się okazało, że Bóg zezwala lewitom nieść Arkę Przymierza Jahwe, złożono ofiary z siedmiu cielców i z siedmiu baranów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Bóg przyszedł z pomocą Lewitom, niosącym Skrzynię Przymierza WIEKUISTEGO, stało się, że ofiarowali siedem byków i siedem baranów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ Bóg dopomógł Lewitom, którzy nieśli skrzynię Przymierza z PANEM, złożono na ofiarę rzeźną siedem cielców i siedem baranów.