« 1Krn 19:10 1 Księga Kronik 19:11 1Krn 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ostateczną stronę luda dał pod rękę Abizaj, brata swego, aby się poruszyli przeciw synom Amonowym,
2.WUJEK.1923A ostatek ludu dał pod rękę Abisai, brata swego, i udali się przeciw synom Ammon.
3.GDAŃSKA.1881A ostatek ludu dał pod rękę Abisajemu, bratu swemu; i uszykowali się przeciw synom Ammonowym.
4.GDAŃSKA.2017A resztę ludzi oddał pod rękę swego brata Abiszaja – oni ustawili się w szyku bojowym przeciw synom Ammona.
5.KRUSZYŃSKIresztę zaś z ludu oddał w ręce swego brata Abszaja i ustawili się naprzeciwko synów Ammona.
6.TYSIĄCL.WYD5Pozostałych zaś ludzi oddał w ręce swego brata, Abiszaja, aby ich ustawił w szyku naprzeciw Ammonitów.
7.BRYTYJKAresztę wojska zaś oddał pod dowództwo Abiszaja, swojego brata, i ci ustawili się naprzeciw Ammonitów,
8.POZNAŃSKAResztę wojska zostawił pod dowództwem swego brata Abiszaja; ci ustawili się w szyku bojowym przeciw Ammonitom.
9.WARSZ.PRASKAnatomiast całą resztę wojska oddał pod dowództwo swego brata Abiszaja i kazał im zająć pozycję naprzeciw Ammonitów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pozostałość ludu dał pod rękę Abiszaia, swojego brata; stojąc w szyku przeciwko synom Ammonu.
11.EIB.BIBLIA.2016Resztę wojska oddał pod dowództwo swojego brata Abiszaja i wystawił ich przeciw Ammonitom.