« 1Krn 23:13 1 Księga Kronik 23:14 1Krn 23:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA takież Mojszesza, człowieka bożego, synowie przyliczeni są w pokolenie Lewi.
2.WUJEK.1923Mojżesza téż, męża Bożego, synowie policzeni są w pokoleniu Lewi.
3.GDAŃSKA.1881Ale synowie Mojżesza, męża Bożego, policzeni są w pokoleniu Lewiego.
4.GDAŃSKA.2017Ale synowie Mojżesza, męża Bożego, zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego.
5.KRUSZYŃSKICo do Mojżesza, męża Bożego, jego synowie byli zaliczeni do pokolenia Lewiego.
6.TYSIĄCL.WYD5Co do Mojżesza, męża Bożego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego.
7.BRYTYJKACo dotyczy Mojżesza, męża Bożego, to jego synowie byli wymieniani wraz z plemieniem Lewiego.
8.POZNAŃSKASynowie Mojżesza, męża Bożego, zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego.
9.WARSZ.PRASKASynowie Mojżesza, męża Bożego, należą do pokolenia Lewiego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast synowie Mojżesza, męża Boga, policzeni są w pokoleniu Lewiego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz był mężem Bożym, a jego synowie byli wymieniani przy plemieniu Lewiego.