« 1Krn 23:28 1 Księga Kronik 23:29 1Krn 23:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle kapłani ustawieni będą nad chleby poświętnymi a nad obiatą chlebową i nad przasnki, i nad prześnicami, i nad kotły, i nad chlebem prażonym na panwi a nad warzonym, i nade wszą wagą, i nad miarą
2.WUJEK.1923A kapłani nad chlebem pokładnym i nad obiatą z białéj mąki, i około kreplów przaśnych i około panewek i około pieczenia, i nad wszelką wagą i miarą.
3.GDAŃSKA.1881I około chleba pokładnego, i około mąki na ofiarę, i około placków niekwaszonych, i około panewek, i około rzeczy smażonych, i około wszelkiej miary i odmierzania;
4.GDAŃSKA.2017I przy chlebie pokładnym, przy mące na ofiarę z pokarmów, przy plackach niekwaszonych, przy tym, co pieczone, i tym, co smażone, i przy wszystkim, co ważone i mierzone.
5.KRUSZYŃSKIa mianowicie, co do chlebów pokładnych, mąki na ofiarę, ciast przaśnych, co było na patelni i co było zmieszane, wszystko, co było ważone i mierzone.
6.TYSIĄCL.WYD5Troszczyli się oni zarówno o chleby pokładne, o najczystszą mąkę na ofiarę pokarmową, o przaśne placki, jak i o to, co było pieczone na blachach i co było smażone, i o wszystko, co było ważone i mierzone.
7.BRYTYJKATroszcząc się o chleby pokładne i o mąkę do ofiar z pokarmów, o placki przaśne, o to, co pieczone i smażone, o wszystko, co trzeba ważyć i odmierzać,
8.POZNAŃSKAMieli się starać o chleby składane [Bogu], o wyborową mąkę na ofiarę, o ciasto niekwaszone, o pokarmy pieczone i smażone i o wszystko, co należało ważyć i odmierzać.
9.WARSZ.PRASKADo nich miała należeć troska o chleby pokładne, o mąkę najczystszą na ofiary z pokarmów, o przaśne podpłomyki, o to, co powinno być pieczone i smażone, oraz o to, jak wszystko powinno być odważane odmierzane.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wokoło chleba wystawnego, mąki na ofiarę, niekwaszonych placków oraz blach do pieczenia; wokół mieszania i wszelkiej miary, i wokół odmierzania.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa przykład: przy rozkładaniu w rzędach chleba [obecności], przy mące na ofiary z pokarmów, przy smażeniu przaśnych placków, przy zaczynianiu ciasta, przy wszystkim, co wymagało zmierzenia lub zważenia,