« 1Krn 23:30 1 Księga Kronik 23:31 1Krn 23:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtak w obiatach kadzidlnych domu bożego, jako w soboty i w kalendy, i na jina święta podle liczby a duchownych obyczajow [a] wszelkie rzeczy ustawnie [stojcie] przed Bogiem,
2.WUJEK.1923Tak przy ofiarowaniu całopalenia Pańskiego, jako i w Soboty i nowie księżyców i w insze uroczyste święta, według liczby i Ceremonii każdéj rzeczy ustawicznie przed Panem.
3.GDAŃSKA.1881Nadto, przy każdem ofiarowaniu całopalenia Panu w sabaty, na nowiu miesiąca, i w uroczyste święta, według liczby i porządku ich ustawicznie przed Panem;
4.GDAŃSKA.2017Ponadto, mieli składać PANU wszelkie całopalenia w każdy szabat, w czasie nowiu księżyca i w uroczyste święta, według liczby wynikającej z ustalonego porządku – ustawicznie przed PANEM.
5.KRUSZYŃSKIi dla składania wszystkich ofiar całopalnych dla Boga w szabaty, przy nowiu księżyca i w uroczystości, według liczby, jaką prawo im przypisuje ciągle przed Bogiem.
6.TYSIĄCL.WYD5aby ofiarować wszystkie całopalenia Panu w szabat, przy nowiu księżyca i w święta, w ilości ustalonej przepisem na stałe - przed obliczem Pana.
7.BRYTYJKAPomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana.
8.POZNAŃSKAPonadto mieli składać wszystkie ofiary całopalne dla Jahwe w każdy szabat, w czasie nowiu księżyca i w święta w liczbie ustalonej przez Prawo, które obowiązywało po wieczne czasy wobec Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAi ofiarować całopalenia na cześć Jahwe w każdy szabat, we wszystkie nowie księżyca i w święta, według częstotliwości wskazanej przez prawo, które nakazuje składanie po wszystkie czasy ofiar przed obliczem Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz stale, przed WIEKUISTYM, przy każdym ofiarowaniu całopalenia WIEKUISTEMU w szabaty, w nowiu miesiąca i w uroczyste święta, według liczby i ich porządku.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITprzy składaniu PANU wszelkich ofiar całopalnych podczas szabatu, nowiu oraz w czasie innych świąt na cześć PANA, powtarzających się według ustalonego porządku.